Volden er global!

Justisdepartementet har bestemt at det innen 1. juli skal være familievoldskoordinatorer ved alle landets 27 politidistrikt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nylig ble det i Australia arrangert en større konferanse om vold mot kvinner. Konferansen viste at vi i Norge er forholdsvis langt fremme i arbeidet mot familievold - men vi gjør fortsatt ikke nok.

På konferansen ble det kontant slått fast at de problemstillinger som har vært aktuelle i norsk samfunnsdebatt den siste tiden, nemlig tvangsekteskap, omskjæring og æresdrap, er intet annet enn regelrett vold mot kvinner. Volden har andre former enn den tidligere har hatt i Norge. Men vold er det like fullt. Konferansen viste med dette at vi rett og slett må sette volden i dens kulturelle kontekst for å kunne bekjempe den.

Kulturell bagasje

Norge har siden slutten av 60-tallet opplevd en økt tilstrømning til landet. Inntil 1975 hadde vi ordinær innvandring. Siden innvandringsstoppen kommer nye borgere enten som flyktninger, asylsøkere eller via familiegjenforening. Som hovedregel har norske myndigheter oversikt over opprinnelsesland, og stort sett kommer det flere fra samme område samtidig.

Felles for mange som kommer, er at de har en ulik og forskjellig kulturell bagasje enn vi har vært vant til. Ulike normer for menneskelig samhandling, ulike ritualer, ulik form for barneoppdragelse, for å nevne noe. Mye av dette utgjør en del av det gode og kreative mangfoldet det flerkulturelle samfunnet byr på. Det vi som samfunn ikke kan akseptere, er at norske lover og regler brytes. Men for å sikre oss at så ikke skjer, må vi ta i bruk den kulturkunnskapen vi har, og vi må arbeide målrettet.

Sammenheng

For enhver med noe kjennskap til deler av østafrikanske familietradisjoner og strukturer vil det være kjent at omskjæring av kvinner er relativt utbredt. Jeg definerer denne praksisen som et overgrep mot barn fordi inngrepet stort sett skjer overfor umyndige, mange innen de er 12 år. I Norge har det siden 1995 vært forbudt å omskjære. Hittil har vi til gode å se loven anvendt i noen norsk rettssal. Forbudet gjelder så vel på norsk jord som på norske statsborgere i utlandet. Loven har en strafferamme på inntil 8 år, men er altså aldri tatt i bruk. Noe av årsaken er opplagt vanskelighetene med å føre en slik sak. Men en del av årsaken kan også være at det i de miljøer det gjelder, er ukjent at omskjæring er forbudt i Norge. I tillegg kommer de som vet, men som allikevel ikke stopper denne praksisen.

Hovedpoeng

Det samme prinsippet gjelder i andre sammenhenger når vi snakker om eksempelvis tvangsekteskap og æresdrap. Selve hovedpoenget er at dette er for oss nye former for vold mot kvinner som vi burde ha vært forberedt på. For å kunne være i forkant av dette er det helt avgjørende at vi faktisk kan innhente den kulturelle kunnskapen vi trenger for å hanskes med det. For å vite hvilken type informasjon man skal legge vekt på ved ankomst til landet, må man vite noe om hvilke elementer ved landets tradisjoner som kan stå i en eventuell konflikt til norsk lov. Den jobben kan eksempelvis antropologene og sosiologene bistå med sammen med de mange vitner vi etter hvert får som modig står fram og forteller sine historier. Vi er nødt til også å ta deres kompetanse i bruk!

Å informere bredt om lov mot kjønnslemlestelse blir feil bruk av ressurser, all den tid vi vet i hvilke miljøer dette er en aktuell problemstilling. Det er de gruppene vi vet praktiserer kjønnslemlestelse som allerede på asylmottaket, ved familiegjenforening og på fødestuene må få vite om loven. Dette er å arbeide målrettet med den kulturkompetanse vi besitter.

Politiet

Justisdepartementet har bestemt at det innen 1. juli skal være familievoldskoordinatorer ved alle landets 27 politidistrikt. Hensikten er at ofre for familievold skal kunne møte den kompetansen de føler behov for. Som et ledd i arbeidet mot de utfordringer særlig innvandrerkvinnene møter, tas det nå initiativ til at koordinatorene også skal ha for hånden den nødvendige kunnskapen som er påkrevd for å kunne håndtere disse sakene og for å kunne være i forkant. Dette er nødvendig for å jobbe målrettet og effektivt mot noe som strider mot norsk lov.