Voldsoffer ber for sin ektemann

En 39-åring er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for vold og trusler mot kona. Hun har fremmet et innstendig ønske om at ektemannen måtte gå fri.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kona, som er bosatt i Bergens-distriktet, anmeldte mannen etter voldsepisoden i april i fjor. Det var en engangshendelse i ekteskapet. Kvinnen trakk imidlertid anmeldelsen etter noen få dager, og hentet sjøl mannen hjem igjen.

I et sterkt følelsesladet brev til forsvarer, politi og statsadvokaten skriver kona at det ble den fineste kvelden hun har hatt i det fire og et halvt år lange ekteskapet med 39-åringen.

-  Jeg var så glad for at vi begge hadde evne til å tilgi og si unnskyld til hverandre. Vi hadde evne til å se feil på begge sider, skriver kvinnen.

Bjørnetjeneste

Det er overhodet ikke mistanke om at brevene er skrever etter press fra ektemannen, etter det Dagbladet får opplyst.

Forsvarer John Chr. Elden sier til Dagbladet at han skjønner at Høyesterett må reagere mot familievold.-  Samtidig tror jeg at Høyesterett i denne prinsippdommen om familievold gjør denne problematikken en bjørnetjeneste. Denne dommen er en like stor straff for kvinnen som for mannen. Jeg frykter at dommen kan bety at kvinner i større grad enn i dag vil vegre seg for å anmelde denne type vold, sier Elden.

Han mener at Høyesterett i noe større grad burde ha tatt hensyn til hva som er motivasjonsfaktoren og ønsket til kvinnen.

I den lokale tingretten ble mannen dømt til betinget fengsel i 60 dager. Påtalemyndigheten anket over straffeutmålingen til Gulating lagmannsrett, og aktors påstand der var ubetinget fengsel i 90 dager.

Lagmannsretten dømte mannen til ubetinget fengsel i 18 dager. I premissene heter det at retten ikke finner grunnlag for å legge avgjørende vekt på at ektefellene har gjenopptatt samlivet, og har til hensikt å fortsette ekteskapet blant annet gjennom familierådgiving.

Enkeltstående

Høyesteretts førstevoterende, Ingse Stabel, konstaterer at Høyesterett ikke tidligere har avgjort noen helt sammenliknbar sak.

-  Kvinnens personlige holdning kan ikke tillegges vesentlig betydning. Jeg ser ikke grunn til å fravike dette, skriver Stabel, og får støtte av sine fire meddommere.

Saken dreier seg om en enkeltstående episode. Ifølge tiltalen holdt 39-åringen kona fast, la seg oppå henne og slo henne flere ganger med flat hånd i ansiktet,og uttalte at han skulle drepe henne dersom hun gikk noen steder.

Bakgrunnen for episoden var krangel og penger om en utenlandsreise.

FORSVARER: - Dommen kan bety at kvinner i større grad enn i dag vil vegre seg for å anmelde denne type vold, sier den domfelte mannens advokat, John Chr. Elden.