Voldtatt i fengsel - tilkjent 75.000

En mann (37) er tilkjent 75.000 i oppreisning av staten, etter at han ble voldtatt i fengsel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): En medinnsatt skal ha begått voldtekt i en dusj, mens en annen medinnsatt holdt vakt. 37-åringen anmeldte forholdet. Begge anmeldte nektet alt. En av  de anmeldte forklarer til politiet at han mente anklagene om voldtekt er en hevn, etter at 37-åringen fikk tysterstempelet. En tredje innsatt, som bodde på samme celle som 37-åringen, forklarer at 37-åringen den aktuelle kvelden kom tilbake og fortalte at han var "tatt" i dusjen. Tre uker seinere fortalte han en fengslesansatt om et overgrep.

Etter at politiet hadde etterforsket saken i over tre år, ble anmeldelsen før jul i fjor henlagt etter bevisets stilling. 37-åringen har etter søknad fått tilkjent 75.000 kroner i oppreisning av Erstatningsnemnda for voldsofre. Nemnda foretar en selvstendig vurdering av bevisene på et erstatningsrettslig grunnlag.

Selvmord Det går frem av epikrise og erklæring fra en psykolog ved helseavdelingen i fengselet at søker etter hendelsen forsøkte å forgifte seg med tobakk to ganger, og at han etter hvert ble innlagt ved psykiatrisk avdeling. Dette fordi han kunne være en fare for seg selv. Det fremgår blant annet at søker har posttreumatiske stress-symptomer  og symptomer på angst og depresjon.

- I en erklæring fra en overlege ved psykiatrisk avdeling framgår det at søker har vært tydelig preget av hendelsen, og at han har angst og uro. Det fremgår videre at han er sårbar med hensyn til ekstra psykiske belastninger som kan føre til at han kan være til fare for seg selv. 37-åringen har også tidligere vært innlagt på psykiatrisk avdeling på grunn av suicidalitet og selvskading, ifølge vedtaket.

Betroelser Nemnda anser det godtgjort med klar sannsynlighetsovervekt at søkeren har vært utsatt for en handling som omfattes av voldsoffererstatningsloven.
- Det er ved avgjørelsen lagt vekt på søkers reaksjoner etter overgrepet, som blant annet er dokumentert å omfatte betroelser til medfange, til ansatt ved fengselet og i skriv til fengselsledelsen. Det er videre lagt vekt på helseerklæringene som viser søkers lidelser, konkluderer nemnda.