Voldtektsanmeldelser øker drastisk

Antallet anmeldte voldtekter øker. Samtidig registrerer hjelpeapparatet yngre ofre og flere gruppevoldtekter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hittil i år er det ifølge Politidirektoratet registrert 256 anmeldelser for voldtekt. Dette er en økning på 18 prosent sammenliknet med første halvår i fjor. I Oslo politidistrikt økte voldtektsanmeldelsene med 10 prosent i samme periode.

- Ikke flere voldtekter

- Jeg har ikke tro på at det begås flere voldtekter enn før. Kvinner anmelder i større grad voldtekter enn de gjorde tidligere fordi rettssikkerhet er blitt satt på dagsordenen i flere år, sier daglig leder Tove Smaadahl ved Krisesentersekretariatet til Dagbladet.no.

Ved Voldtektsmottak i Oslo tror de heller ikke at det reelle antallet voldtekter øker. De har opplevd flere henvendelser de siste åra, og har hittil i år behandlet 119 ofre for seksuelle overgrep. Men ifølge mottakets sosialsjef Per Kristian Dotterud er dette neppe uttrykk for en økning i antallet voldtekter. Han peker på at pressedekning og informasjonskampanjer, samt opplevelsen av rettssikkerhet kan ha gjort det lettere å både søke hjelp og å anmelde voldtekt.

Mer vold og gruppevoldtekter

Til tross for at hjelpeapparatet tviler på reell økning av antallet voldtekter, ser de endringer i overgrepsmønsteret.

- Vi synes å fornemme flere gruppevoldtekter, og økt bruk av vold. Noen av handlingene er på grensa til sadistiske, sier Dotterud til Dagbladet.no.

Overlege Anne Svarstad ved Voldtektsmottaket understreker problemet med å fastslå noe konkret, men bekrefter at de i løpet av de siste to årene har sett en økning i antallet voldtekter med to eller flere gjerningsmenn. Når det gjelder bruk av vold, peker hun på at 20 prosent av fjorårets 222 pasienter hadde synlige merker etter vold. 11 prosent hadde genitale skader.

Politiinspektør og leder av ran- og sedelighetsseksjonen ved Oslo politidistrikt, Gunnar Larsen, tror ikke det er blitt flere grove voldtekter. Men det er vanskelig å si noe bastant fordi tallene er relativt små, og enkelthendelser kan ifølge Larsen få store utslag. I 1999 ble det på landbasis anmeldt 5 grove voldtekter - hvor vold er benyttet i tillegg til det seksuelle overgrepet - mens tallet steg til 19 tilfeller i fjor. Hittil i år er det anmeldt 12 grove voldtekter.

Yngre ofre

Ifølge Anne Svarstad har også overgrepsofrene blitt yngre. I 1999 økte andelen unge mellom 15 og 19 år, og tendensen har holdt seg siden. Flere av ofrene er også ruset. Overlegen sier det ofte dreier seg om unge jenter ruset på alkohol ved siden av medikamenter eller stoff. Mange mener de har fått i seg stoff uten å vite det, og opplever blackouts. - Spesielt sovemidler og GHB er vanskelig å påvise fordi de forsvinner så raskt, sier hun.

Gunnar Larsen bekrefter at rus er vanlig i forbindelse med voldtekter. Politiet har ikke klart å påvise påstander om at jenter er blitt dopet, og han mener alkohol er vanligere. Larsen er også kjent med påstanden om at flere unge blir voldtektsofre. - Jeg ser ikke bort fra at det kan være en viss økning, men jeg tror ikke det er en trend.

Øker stadig

Årets anmeldelsestall er i tråd med utviklingen gjennom siste del av nittitallet. Ifølge Statistisk Sentralbyrå økte voldtektsanmeldelsene med hele 19 prosent fra 1999 til 2000.

- Flere anmeldelser gir oss mulighet til å pågripe flere overgripere, sier politiinspektør Larsen.

På sine egne nettsider skriver imidlertid Oslo-politiet at veksten i antall anmeldte voldtekter og forsøk på voldtekter er spesielt urovekkende. «Disse har økt med til sammen 50%, sammenliknet med 1999. Over halvparten av de anmeldte voldtektsmennene er mellom 30-50 år og den etniske profilen er skjev», står det å lese på nettsidene.

Fjorårets lovendring om uaktsom voldtekt har kun resultert i tre anmeldelser i år. 8 av 10 voldtektssaker henlegges, og i fjor endte bare 6,6 prosent av anmeldelsene med domsfellelse.

MER VOLD: Mottaksapparetet for voldtektsofre registrerer flere voldtekter med bruk av grov vold eller flere gjerningsmnenn.