Voldtektsofre slipper to rettssaker

Et forslag om å begrense automatisk ankerett i straffesaker, kan føre til at voldtektsofre slipper å møte i to rettssaker. Et utvalg foreslår at personer som er dømt til under fire års fengsel for voldtekt, ikke automatisk skal kunne anke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forslaget kommer fra et utvalg ledet av lagmann Jan Martin Flod, skriver Aftenposten.

Flod-utvalget er en av to arbeidsgrupper som er nedsatt av regjeringen for å vurdere tiltak som kan redusere saksbehandlingstiden i straffesaker.

Alle som blir domfelt i by- eller herredsretten har automatisk krav på å få skyldspørsmålet behandlet i lagmannsretten hvis strafferammen for lovbruddet er over seks års fengsel. Ankesaker med strafferamme under seks års fengsel, blir behandlet av en silingsinstans som avgjør om anken kan fremmes for lagmannsretten.

Flod-utvalget foreslår å innføre et tilleggskrav for at tiltalte skal ha automatisk ankerett: Den utmålte straffen må være mer enn fire års fengsel, eventuelt at aktor har lagt ned påstand om mer enn fire års fengsel.

(NTB)