Barneministeren:

- Vondt å lese om «Per»

Historien til «Per» (11) i Grimstad har gjort inntrykk på barneminister Kjell Ingolf Ropstad og barneombud Inga Bejer Engh.

SKOLEMARERITT: 11 år gamle «Per» har ikke vært på skolen siden oktober 2017. Grimstad kommune er blitt pålagt over 80 tiltak på skolen «Per» var elev. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
SKOLEMARERITT: 11 år gamle «Per» har ikke vært på skolen siden oktober 2017. Grimstad kommune er blitt pålagt over 80 tiltak på skolen «Per» var elev. Foto: Henning Lillegård / DagbladetVis mer

- Saker som den om «Per» er vonde å lese. Barn skal oppleve trygghet, og har rett til et trygt og godt skolemiljø. En barndom med mye mobbing kan få helt hjerteskjærende konsekvenser, som angst, depresjon posttraumatisk stress-syndrom, selvmordstanker og selvmordsforsøk. Vi har et ansvar for å sikre barnas beste, og å gi dem en trygg og god barndom som de kan bygge livene sine videre på, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Forrige helg publiserte Dagbladet flere artikler om 11 år gamle «Per», og flere andre barn i Grimstad, som har hatt det vanskelig på skolen. «Per» har fått diagnosen Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og har ikke våget å gå skolen siden oktober 2017. Nå går foreldrene til søksmål mot skoleeier – Grimstad kommune.

MOBBING: - Målet er at ingen skal bli mobbet. Selv om dette er et mål vi kanskje ikke når, så må det være ambisjonen vår, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. 
Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
MOBBING: - Målet er at ingen skal bli mobbet. Selv om dette er et mål vi kanskje ikke når, så må det være ambisjonen vår, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix Vis mer

- Skolen, som en sentral del av barndommen, må derfor være, og oppleves, som trygg for alle barn. Ingen har lov å snu seg bort. Kommunene og skolene har et lovpålagt ansvar for å forebygge og håndtere mobbing, sier Ropstad, som er klar på at han ikke kan gå inn i enkeltsaker.

- Jeg mener at vi alle, særlig de av oss som er foreldre, har et ansvar for å se barna rundt oss, og å bry oss. Vi må også huske på hvordan vi omtaler andre mennesker, og hvordan vårt språk og væremåte kan påvirke barna, sier barneministeren.

«Gir inntrykk»

- Jeg kan dessverre ikke kommentere denne enkeltsaken som nå er på vei inn i rettssystemet, sier barneombud Inga Bejer Engh til Dagbladet.

Men på generelt grunnlag er barneombudet tydelig på hva hun mener om problemet med mobbing.

- Det gjør inntrykk å lese historier om barn som ikke har en god hverdag, sier Inga Bejer Engh.

«Ikke naivt»

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad understreker at det er utrolig viktig at mobbesakene blir tatt på alvor og fulgt godt opp.

- Det er så viktig at hvert enkelt barn blir sett. Målet er at ingen skal bli mobbet. Selv om dette er et mål vi kanskje ikke når, så må det være ambisjonen vår. Det viktig å ha høye ambisjoner på vegne av barna, og vi må gjøre det vi kan for at alle barn skal få en trygg og god oppvekst, sier Ropstad.

- Kjell Magne Bondevik var den første statsministeren som virkelig løftet kampen mot mobbing øverst på den politiske dagsordenen. Det tror jeg sier noe om ham som menneske og KrFs verdier.

- I ettertid kan det kanskje fremstå som et naivt initiativ. Jeg mener likevel vi kan ta lærdom av Bondeviks engasjement inn i arbeidet fremover. Det er aldri naivt å ha ambisjoner om en trygg oppvekst for alle barn, sier Ropstad

Tatt på alvor

- Det er alvorlig når et barn ikke vil gå på skolen fordi de blir mobbet og eleven og foreldrene ikke opplever at skolen og skoleeiers håndtering ikke er god nok, sier Inga Bejer Engh.

- I mange saker som vi hos Barneombudet er kjent med har vi sett at barns opplevelser ikke blir tatt på alvor og at tiltakene ikke virker godt nok. Jeg er opptatt av at skolene må følge regelverket, jobbe kunnskapsbasert og ha et godt system for å fange opp og håndtere mobbing.

- ANSVAR: - Jeg forventer at skolene og skoleeier intensiverer arbeidet sitt for å oppfylle sitt ansvar, og spesielt for de særskilt sårbare barna, sier barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix
- ANSVAR: - Jeg forventer at skolene og skoleeier intensiverer arbeidet sitt for å oppfylle sitt ansvar, og spesielt for de særskilt sårbare barna, sier barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix Vis mer

- Dersom eleven er særskilt sårbar, for eksempel på grunn av langvarig mobbing, har skolen et skjerpet ansvar.

- Hvordan da?

- Skolen har en aktivitetsplikt. De må gripe inn i slike saker og sette i gang tiltak for å få slutt på det som oppleves som mobbing. Jeg forventer at skolene og skoleeier intensiverer arbeidet sitt for å oppfylle sitt ansvar, og spesielt for de særskilt sårbare barna.

Ansvar

- Dessverre er det fremdeles slik at elever ikke får oppfylt rettighetene sine og ikke får den hjelpen de trenger. Det hviler et stort ansvar på den enkelte skole og kommune for at barn skal ha det trygt på skolen, sier barneombudet til Dagbladet.

På hjemmesidene til barneombudet gis disse rådene:

Alle som jobber på skolen skal følge med på at ingen blir plaget. Får de mistanke om at noen blir plaget, så skal de si fra til rektor. Er saken alvorlig skal rektor si fra til skolesjefen eller styret.