VR-TEST: 11-åringene Olaf Bror Heibo-Tobiasson (t.v.) og Marius Redær Hernæs på Slemdal skole i Oslo er blant dem som har testet VR-briller i matematikkundervisningen. Her sammen med stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre
VR-TEST: 11-åringene Olaf Bror Heibo-Tobiasson (t.v.) og Marius Redær Hernæs på Slemdal skole i Oslo er blant dem som har testet VR-briller i matematikkundervisningen. Her sammen med stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / HøyreVis mer

VR-teknologi kan gi guttene matte-løft

- Godt alternativ til gutter som mister konsentrasjonen på skolen, men som ellers kan sitte i timevis å spille, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Mathilde Tybring-Gjedde, Høyre-representant i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget vil ta initiativ til at flere kommuner og skoler prøver ut ny teknologi, for eksempel VR-briller.

- Jenter har i alle år prestert bedre enn gutter på skolen. Men konsekvensene av kjønnsforskjellene er større enn noensinne. De som sitter bakerst i klasserommet står i fare for å falle fra hvis ikke undervisningen tilpasses bedre, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Stoltenberg-utvalget

Mandag legger Camilla Stoltenberg fram resultatet av arbeidet i utvalget hun har ledet, der mandatet fra Kunnskapsdepartementet er «å samle kunnskap om hvorfor kjønnsforskjeller i skolen oppstår, og komme med forslag til hva som kan gjøres for å motvirke dem.»

- Jeg gleder meg til å lese Stoltenberg-utvalgets rapport. Det er avgjørende at vi gjør mer for å motvirke forskjellene i skolen, og at vi tar i bruk flere verktøy i undervisningen som øker motivasjonen blant guttene, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

I sitt eget univers

Høyre-representanten har tro på å ta i bruk ny teknologi for å variere undervisningen. Nylig besøkte hun Slemdal skole i Oslo, der sjetteklassingene har prøvd VR-briller i matematikktimene.

KJØNNSFORSKJELLER: Mathilde Tybring- Gjedde, Høyre-medlem i utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget, er opptatt av å jevne ut kjønnsforskjeller i skolen. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
KJØNNSFORSKJELLER: Mathilde Tybring- Gjedde, Høyre-medlem i utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget, er opptatt av å jevne ut kjønnsforskjeller i skolen. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet Vis mer

- Foreløpige forskningsresultater tyder på at VR-brillene har stor effekt for å løfte guttas resultater i matematikk, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Ved bruk av VR-teknologien forsvinner elevene inn i sitt eget univers, i en konkurransepreget aktivitet der de må løse regnestykker.

- Særlig for gutter som raskt blir rastløse og mister konsentrasjonen på skolen, men som kan sitte i timevis å spille på gutterommet, kan undervisning med et VR-univers være et godt alternativ. Fordi det da er ingen ting som distraherer dem. Vi ønsker ikke at VR-teknologien skal erstatte all annen undervisning, men tror det vil være et viktig supplement. Ikke bare i matematikk, men også i fag som norsk og historie, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Framgang for guttene

Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet mener at bruk av VR-teknologien i undervisningen kan ha noe for seg. I en analyse av et pilotprosjekt i Hedmark skriver Nordahl at resultatene er interessante og oppløftende.

«Guttene som har fått bruke VR-teknologi i matematikk har hatt en stor framgang sett i forhold til gutter som har hatt vanlig undervisning. Dette er et viktig funn fordi gutter i skolen i dag har et klart dårligere læringsutbytte enn jenter. Det er viktig å understreke at resultatene av kartleggingsprøven tyder på at guttene har blitt bedre både i overflatelæring (automatisering) og i dybdelæring i matematikk», oppsummerer professoren.

Elever som spiller mye

Marte Stenersen, lærer ved Slemdal skole, forteller om stort engasjement da elevene hennes i 6. klasse testet VR-briller i matematikkundervisningen.

- Det bygger jo på en spillverden, som de er kjent med fra før. Jeg har en gjeng med elever som spiller mye, særlig blant guttene. Men også jentene var motiverte for en annen type undervisning, der de holder på selv, og løser oppgavene på egen hånd, opplyser Marte Stenersen.

POLITIKER-HJELP: Olaf Bror Heibo-Tobiasson (11) bistår Høyre-politiker Mathilde Tybring-Gjedde når hun får prøve VR-briller på Slemdal skole i Oslo. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre
POLITIKER-HJELP: Olaf Bror Heibo-Tobiasson (11) bistår Høyre-politiker Mathilde Tybring-Gjedde når hun får prøve VR-briller på Slemdal skole i Oslo. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre Vis mer

Ved Slemdal skole fikk hele sjetteklassetrinnet prøve VR-briller i matematikkfaget to ganger i uka i en seksukersperiode på seinhøsten i fjor.

- Underveis i spillet oppmuntres de med premiering. Verdenen elevene går inn i er en butikk. Ved praktisk bruk av matematikk skal de regne ut hva ting koster. Motivasjonen blant elevene var sterk, forteller Marte Stenersen.

Bestemmer selv

Hun opplyser at elevene selv kan bestemme hvilken regneart de vil jobbe med i et univers med forskjellige oppgaver og butikktyper, som sportsbutikk eller matbutikk.

- Motivasjonen var stor så lenge elevene kom videre i spillet, men forsvant når de hadde rundet spillet. Som lærer har jeg full oversikt over hvor mange oppgaver elevene løser, hvor lang tid de bruker og hvor stor prosentandel de har riktig. Og nivået regulerer seg selv etter hva elevene får til, sier Marte Stenersen.

Som legger til:

- For at vi skulle bruke det fast i matematikkundervisningen trengs en utvikling av spillet i forhold til flere matematiske temaer og nivåer.