- Vulgær og jålete

OPPDAL (Dagbladet): Fire fram- tidige arkitekter er ikke nådige i sin kritikk av Kjell Inge Røkkes mye omtalte hyttepalass på Oppdal.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Vulgær og jålete», «et symptom på et sykt samfunn og en tapt kulturarv», er blant karakteristikkene.

Arkitektstudentene Øyvind Løken, Dag Einar Olsen, Trond Strangstadstuen og Øyvind Dalen Sørbøl går tredje året på arkitektstudiet ved NTNU i Trondheim. De har i vinter valgt Røkke-hytta som tema for sin deloppgave i arkitekturhistorie.

- Det er interessant å få en objektiv innfallsvinkel på et bygg som har skapt så mye debatt, sier studentene.

De står oppe i Stølslia på Oppdal, med ryggen mot det enorme bygget finanskjendisen er i ferd med å reise. I deloppgaven på vel 20 sider har studentene foretatt en bygningsanalyse med utgangspunkt i plantegninger, snitt og fasadetegninger av den omstridte hytta.

De har også gjort forsøk på å få kontakt med folkene bak bygget, men verken Kjell Inge Røkke, arkitekt Finn Sandmæl eller entreprenøren ønsket å bidra med egne kommentarer.

Byggeskikk

Oppgaven berører både bakgrunn og rammebetingelser for bygget, og det foretas en vurdering av byggets form. Her heter det at «det kan lett knyttes paralleller til eventyrillustrasjoner av Soria Moria slott o.l. Likevel er bruken av moderne elementer påfallende».

Studentene har sett på begrepet «byggeskikk». De tar for seg både trøndersk byggetradisjon og særegne tradisjoner i Oppdal, og finner at Røkke-hytta ikke passer inn i noen av disse. I sin egen vurdering av Røkkes hytte skriver studentene at det «er vanskelig å være uenig med fagkritikerne som hevder at den enorme fritidsboligen er vulgær og jålete».

De har forståelse for at små kommuner som Oppdal har problemer med å nekte byggetillatelse. «Likevel må det være grunn til å kritisere hytta, om ikke annet for at den er et symptom på et sykt samfunn og en tapt kulturarv,» skriver studentene.

- Synd på Røkke

De begrunner synspunktet med en samfunnskritikk som går på at mennesker søker lykken gjennom penger og at de med mange penger har behov for å vise det til andre.

Disse morgendagens arkitekter ser på sin egen yrkesgruppes rolle i samfunnet som en moralens og kvalitetens voktere. Her mener de at Røkke-hyttas arkitekt, Finn Sandmæl, har sviktet.

«I denne sammenheng må man vel si at det er mest synd på Røkke,» heter det i oppgaven.

«Når en person har muligheter til å bruke nærmere 100 millioner kroner på et bygg, så burde han ha fortjent et bygg inneholdende mer kvaliteter enn dårlige kopier fra gamle dager.»

KNALLHARDE I DOMMEN: Øyvind Dalen Sørbøl (fra venstre), Øyvind Løken, Trond Strangstadstuen og Dag Einar Olsen foran Røkkes hytte.