Vurderer å kvotere innvandrere

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) vurderer nå kvotering for å få flere innvandrere i arbeid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I første omgang blir alle statsbedrifter pålagt å innkalle innvandrere til jobbintervju.

-  Vi drøfter også kvotering som en mulig vei å gå, men det er et følsomt tema, sier Hanssen.

-  Jeg er ikke der i dag at jeg kan si vi vil lage en kvoteringsordning, men vi har det på dagsordenen i planarbeidet. Argumentene for kvotering er at vi i det norske samfunn har erfaring med at det er virkningsfullt. Kvinnekvotering er det klassiske eksempelet. Argumentene mot, som vil bli brukt, er at det er feil at ikke den best kvalifiserte alltid skal få jobben.

-  Men dette er vel de typiske argumentene også mot kvinnekvotering?

-  Ja, men det som bekymrer meg ved å bruke kvotering i denne sammenhengen, er at det kan trigge understrømninger som vi vet vet finnes i samfunnet.

-  Du mener forslag om kvotering vil gi Fremskrittspartiet vann på mølla?

-  Det skal ikke avgjøre vårt standpunkt i denne saken. Men jeg mener det er viktig å sikre oss aksept i befolkningen for det vi gjør. Argumentene mot innvandring fjernes dersom vi lykkes med integrering og får synliggjort at innvandrere jobber og er en ressurs og ikke et problem. Det vil fjerne den ammunisjonen som Frp har mot innvandring. Jeg opplever et visst stemningsskifte i næringslivet der stadig flere blir bekymret for tilgangen på arbeidskraft i framtida.

-  Innvandring er bra

 STAMBUTIKK:  Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil vinne innvandringsdebatten med Frp ved å vise at innvandrere er en ressurs for Norge. Her er Hanssen innom stambutikken til Zemir Kuvvietli på Youngstorget, og her finner den tidligere matministeren og hobbykokken det som trengs til middagen. 
-  Jeg har flere Ap-politikere innom her, for eksempel Jens Stoltenberg, forteller Kuvvietli. Foto: Hans Arne Vedlog
STAMBUTIKK: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil vinne innvandringsdebatten med Frp ved å vise at innvandrere er en ressurs for Norge. Her er Hanssen innom stambutikken til Zemir Kuvvietli på Youngstorget, og her finner den tidligere matministeren og hobbykokken det som trengs til middagen. - Jeg har flere Ap-politikere innom her, for eksempel Jens Stoltenberg, forteller Kuvvietli. Foto: Hans Arne Vedlog Vis mer

-  Så Norge trenger flere innvandrere?

-  Innvandring er bra for Norge, sier Hanssen.

Han slår fast at den rødgrønne regjeringen vil følge den samme asyl- og flyktningpolitikken som den forrige regjeringen. Grunnløse asylsøkere skal sendes ut så fort som mulig.

-  Men vi vil ha et kursskifte i integreringspolitikken. Der har jeg større ambisjoner enn den forrige regjeringen, sier Hanssen, som ikke utelukker at integreringspolitikk kan bli en vinnersak.

For statsråden med ansvar for trygd, jobb og integrering er jobb og inntekt av eget arbeid den røde tråden i integreringspolitikken. I dag er ledigheten blant innvandrere dobbelt så høy som blant etniske nordmenn, og velkvalifiserte personer med innvandrernavn og mørk hudfarge sliter med å komme inn på det norske arbeidsmarkedet. Etter hundre dager i jobben må Hanssen konstatere at det private næringslivet er flinkere til å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn en stat og kommune.

I bakleksa

-  Her har stat og kommuner kommet i bakleksa. Jeg vil bruke staten og statsbedriftene til å få inn flere innvandrere. Erfaringene med intervjuordningen - der minst én kvalifisert søker med innvandrerbakgrunn skal innkalles til intervju - har vært gode. Opptellingen viser at av 1546 innvandrere som ble innkalt til intervju, ble 430 tilsatt. Når dette blir gjennomført til høsten i helstatlige bedrifter, åpner et stort arbeidsmarked seg, sier han.

Men kvotering er altså også et virkemiddel som drøftes. Til høsten lover Hanssen en hel pakke med tiltak i sin integreringsplan. Noe regjeringen har gjort, er å gjeninnføre integreringstilskuddet til kommunene slik at de igjen er villige til å bosette innvandrere og flyktninger med lovlig opphold.

-  Jeg er bekymret over enkelte sider ved innvandrerbefolkningen. De har større ledighet enn etniske nordmenn, de har dårligere helse, dårligere boforhold og er dårligere integrert, sier Hanssen.

Det betyr at ledige innvandrere også må stå opp om morran og undertegne velferdskontrakter.

-  Vi skal skreddersy tiltak og komme opp med flere virkemidler. Nå er det ofte slik at en søker må skreddersy seg til tiltakene. Vi vil snu dette, og sy tiltakene etter søkerne. Velferdskontrakt betyr også individuell plan. Hvis en innvandrer melder seg ledig og ikke kan norsk, må han settes til å lære seg norsk, sier Hanssen.

I forrige Stoltenberg-regjering var han landbruks- og matminister. Da han i høst fikk ansvar for integreringspolitikken, sa han at han trengte tid til å sette seg inn i feltet før han kunne foreslå endringer.

-  Noe av det jeg gruet meg for, var å få mailer fra dem som er kritiske til innvandring, men det er det blitt lite av. Mange flere som kontakter oss, synes vi er for strenge. De forstår ikke hvorfor vi kaster ut familier som er integrerte i lokalsamfunnene, sier Hanssen, og bekrefter at det pågår debatt mellom de rødgrønne om en mulig oppmyking av reglene for opphold på humanitært grunnlag.

-  I forbindelse med behandlingen av ny utlendingslov som kommer til høsten, pågår det en diskusjon om vi skal ha en kursjustering og en oppmyking av kriteriene for opphold ut fra sterke menneskelige hensyn. Men det er ikke trukket noen konklusjon, sier Hanssen.

-  Lag bønnerom

Integreringsministeren er enig med kunnskapsminister Øystein Djupedal i at dersom bruk av hijab og niquab hindrer undervisningen, skal det være forbudt i skolen.

Men han oppfordrer bedrifter og arbeidsplasser til å legge til rette for folk med ulik kultur og religion.

-  Jeg trodde et bønnerom måtte utstyres kapellaktig med både glassvinduer og krusifikser. Men bønnerommet de har på Postens sorteringssentral, er et enkelt kontor på 10- 12 kvadratmeter med matter på golvet. Det rommet kan også andre bruke som et stille rom. Så enkelt kan det gjøres, sier han.

-  Integering handler også om politisk deltakelse og makt, men regjeringen er nesten helt hvit?

-  Vi er ikke fornøyd med det vi fikk til i forbindelse med regjeringsdannelsen. Men vi er mindre hvit enn den forrige, og det vi fikk til når det gjaldt innvandrere, var det mitt parti som stilte opp med.