Vurderer å påby dommeravhør av utviklingshemmede i overgrepssaker

Regjeringen vil skjerpe utviklingshemmedes rettssikkerhet etter Dagbladet-avsløringer.

Tiltakspakke for utviklingshemmede overgrepsofre:  Påbudt dommeravhør, økt spisskompetanse, barnehusene som kompetansesentral for utviklingshemmede overgrepsofre og nye beviskrav var blant tiltakene statssekretær Astri Aas-Hansen diskuterte med politidirektør Ingelin Killengreen.  
Foto: Nina Hansen / Dagbladet
Tiltakspakke for utviklingshemmede overgrepsofre: Påbudt dommeravhør, økt spisskompetanse, barnehusene som kompetansesentral for utviklingshemmede overgrepsofre og nye beviskrav var blant tiltakene statssekretær Astri Aas-Hansen diskuterte med politidirektør Ingelin Killengreen. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): I flere artikler de siste månedene har Dagbladet avdekket kritikkverdig politietterforskning i overgrepssaker med utviklingshemmede som fornærmet part, og belyst manglende faglig kompetanse, forskjellsbehandling og usynliggjøring.

• Les Dagbladets undersøkelse av de åtte sakene der politiet etterforsket offentlige lederes og tillitspersoners påståtte overgrep mot utviklingshemmede (egen faktaboks under til høyre). 

- Situasjonen er svært bekymringsfull. Mørketallene for overgrep er høye, og antakelig særlig høye når det gjelder utviklingshemmede og små barn som ikke kan fortelle, sier Astri Aas-Hansen, statssekretær i justisdepartementet.

- Noen av Dagbladets saker vitner om slett etterforskning. Vi må sikre en god etterforskning i disse sakene. Dette er vanskelige saker. Men de er langt fra umulig å oppklare. Det krever imidlertid høy prioritering, sier Aas-Hansen.

Vil påby dommeravhør
I forrige uke møtte hun politidirektør Ingelin Killengreen, for å diskutere tiltak som kan skjerpe rettssikkerheten på feltet. Aas-Hansen vurderer foreløpig følgende:

• Påbud om dommeravhør av utviklingshemmede i straffesaker, for å sikre lik rettssikkerhet. En arbeidsgruppe nedsettes for å revidere dommeravhørsforskriften med tanke på dette og andre tiltak.

• Kompetansen på ofrene skal styrkes. - Vi må sikre at de som foretar dommeravhør har særlig kompetanse på utviklingshemmede og barn under seks år, sier Aas-Hansen.

• Bedre dokumentering av skader på utviklingshemmede overgrepsofre, slik det tidligere er gitt pålegg om i familievoldssaker.

• Åpne for flere enn ett dommeravhør av fornærmede. Til nå har hensynet til ikke å belaste offeret veid tyngst. Eksempler på oppklaringer i saker med flere ravhør, har overbevist Aas-Hansen.


Nye beviskrav og statistikk
• Nye beviskrav i straffesaker med utviklingshemmede, som sterkere vektlegging av adferdsendring og sakkyndige.  - Så blir det opp til domstolen å vurdere om dette har bevisverdi, sier Aas-Hansen. 
• Innføre statistikk over overgrepssaker med utviklingshemmede. Som Dagbladet har skrevet kjenner ingen til omfanget av anmeldelser eller dommer. - Vi må sørge for mulighet for registrering gjennom et nytt datasystem for politiet, slik at vi får utarbeidet statistikk, sier Aas-Hansen.

• Aas-Hansen vil vurdere å lovfeste rett til bistandsadvokat for utviklingshemmede som skal ha blittt utsatt for seksuelle overgrep etter § 200 første ledd. 

Statssekretæren venter også spent på funnene til en arbeidsgruppe med Statsadvokaten i Nordland, Nordlandssykehuset og Nordlandsforskning, som skal vurdere hvordan etterforskningen i denne typen saker kan styrkes. 
- Jeg ønsker en seriøs vurdering av alle forslag som kan styrke utviklingshemmedes rettssikkerhet, sier Aas-Hansen.


Vil vurdere offentlig utvalg
Forslaget - bl.a. fra Høyre og FrP - om å opprette et offentlig utvalg som gjennomgår utviklingshemmedes rettssikkerhet generelt, vil regjeringen vurdere snarlig, når handlingsplanene for overgrep og vold i nære relasjoner skal revideres. Aas-Hansen tror den største utfordringen ligger utenfor justissektoren. 

- Det går på tilsyn, vandelsattest, etiske retningslinjer, interne kontrollsystemer. Alt dette forebygger overgrep og øker muligheten for domfellelser, noe som igjen virker avskrekkende og forebyggende, sier Astrid Aas-Hansen.  

Sto fram:  Lisa Eie (29) sto tidligere i år fram i Magasinet og fortalte hvordan hun opplevde å bli møtt av politi og rettsvesen etter å ha politianmeldt sin kommunale arbeidsleder for seksuelle overgrep. Lisa følte at hennes diagnose - asperger-syndrom - ble brukt mot henne. 
Foto: Agnete Brun / Dagbladet
Sto fram: Lisa Eie (29) sto tidligere i år fram i Magasinet og fortalte hvordan hun opplevde å bli møtt av politi og rettsvesen etter å ha politianmeldt sin kommunale arbeidsleder for seksuelle overgrep. Lisa følte at hennes diagnose - asperger-syndrom - ble brukt mot henne. Foto: Agnete Brun / Dagbladet Vis mer