Vurderer å pågripe Krekar

- Det er noe vi tenker på, sier statsadvokaten.

ANKET: Mulla Krekar ble beskyttet av politivakter da han i dag forlot Oslo tingrett etter domsavsigelsen, men var i ettermiddag ikke pågrepet. Foto: BJØRN LANGSEM
ANKET: Mulla Krekar ble beskyttet av politivakter da han i dag forlot Oslo tingrett etter domsavsigelsen, men var i ettermiddag ikke pågrepet. Foto: BJØRN LANGSEMVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Politiet og påtalemyndigheten vurderer nå om mulla Krekar skal pågripes  i kjølvannet av dommen på fem års fengsel som ble forkynt i Oslo tingrett i ettermiddag.

Krekar ble dømt for en rekke trusler om drap og terror - blant annet mot Erna Solberg, den sittende norske regjeringen og tre islamkritiske norskkurdere.

- En pågripelse er noe vi tenker på og må vurdere, sier statsadvokat Marit Bakkevig.

Trolig ser nå myndighetene blant annet på om det «er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet» at Krekar er på frifot etter dommen. Ett av tiltalepunktene har en strafferamme på 15 år, noe som kan oppfylle det formelle kravet til å be om  varetektsfengsling på et slikt grunnlag.

Å bli dømt til fem års fengsel fører ikke i seg selv til en fengsling før dommen er rettskraftig, og Krekar var i ettermiddag på frifot på hemmelig sted i Oslo.

- Vil komme med nye trusler I dagens dom skriver retten om de stadig gjentagende truslene fra Krekar, og mer enn antyder at han kommer til å bruke nettopp selve domfellelsen til nye framstøt overfor tilhengerne sine.

«Han bruker oppmerksomheten rundt rettsaken, til gjennom taler på Paltalk, å ytterligere hisse opp sine tilhørere over koranbrenningen. Han fortalte i retten at han hadde flere tilhørere på Paltalk mens rettsaken pågikk, enn han pleier å ha. Krekar kommer også til å benytte denne domfellelsen til å skape ytterligere blest om sin fatwa mot de fornærmede. Det er et betydelig paradoks at denne domfellelsen av Krekar, bidrar til at truslene hans blir enda farligere», skriver retten.

- Retten er ikke i tvil om at Krekar vil komme med nye drapstrusler, hvis han konstaterer at noen krenker Koranen, tilføyer tingrettsdommer Per Fleisje i dommen.

PST har kke lagt skjul på at sikkerhetstjenesten har hatt tildels kontinuerlig oppsikt med Krekars aktivitet på nettet. Nå har Krekar etter alt å dømme enda lavere takhøyde for at det dukker opp nye sharia-uttalelser som kan oppfattes som trusler.

- Vi følger jo med, og PST følger med. Vi gjør en løpende vurdering av hvordan ting utvikler seg, sier Bakkevig.

- Ringeakt Aktoren har merket seg dommens beskrivelse av Krekars pågående aktivitet.

- Vi fulgte med på nett og syntes jo det viste en ganske stor ringeakt for norsk lov og rettsvesen, sier statsadvokaten.

Politiets sikkerhetstjeneste vil ikke kommentere om Krekar de siste ukene har foretatt seg noe som kan være relevante i en straffesak.

- Kommer PST til å pågripe Krekar i kjølvannet av dommen?

- Det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST til Dagbladet.

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, hadde i ettermiddag ikke fått noen informasjon i den ene eller andre retningen.

- Det må dere spørre påtalemyndigheten om, sier han.

- Ingen formildende omstendigheter Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, ble i dag dømt etter tre paragrafer:

• Straffeloven § 147a annet ledd, jmfr. første ledd bokstav c, jmfr § 233
(Trusler om drap for «urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en annen mellomstatlig organisasjon).

• Straffeloven § 99 første ledd
(«for ved trusler å ha søkt å hindre Statsrådet eller dets medlemmer eller Stortinget eller noen av dets medlemmer i sin virksomhet»)

• Straffeloven § 227 første og annet punktum
(«for under særdeles skjerpende omstendigheter, i ord å ha truet med å begå en handling som kan medføre straff i mer enn seks måneder under slike omstendigheter at trusselen er skikket til å fremkalle alvorlig frykt.»)

Krekar anket dommen på stedet etter å ha fått beskjeden om fem års fengsel, og flere av aktørene forventer at saken til slutt vil havne i Høyesterett.