LYTTER TIL ORDFØRERNE: Bent Høie tar på alvor den tverrpolitiske enigheten blant ordførerne om at de ikke ønsker ansvar for reservasjonsadgangen for leger. Dermed heller han mot en nasjonal ordning, slik KrF ønsker. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet.
LYTTER TIL ORDFØRERNE: Bent Høie tar på alvor den tverrpolitiske enigheten blant ordførerne om at de ikke ønsker ansvar for reservasjonsadgangen for leger. Dermed heller han mot en nasjonal ordning, slik KrF ønsker. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet.Vis mer

Vurderer abortretrett

Bent Høie vurderer å droppe sitt eget kompromissforslag om å la kommunene bestemme reservasjonsadgang for leger. Det vil gi KrF en hel seier i den omstridte saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Helseministeren innser at forslaget hans om å la kommunene bestemme om fastlegene skal få reservere seg mot å henvise kvinner til abort, ikke har falt i god jord. Nå går han langt i å avlyse forslaget og i stedet gå for en nasjonal ordning, slik KrF vil. Han fastslår at reservasjonsmuligheten blir innført.

- Jeg tok et logisk utgangspunkt i at kommunene forvalter fastlegeordningen og bør bestemme dette selv. Men nå kan det virke som om det nærmest er tverrpolitisk enighet i kommunene om at man ikke ønsker dette ansvaret. Men det rokker ikke ved prinsippet eller hovedrammene. Dette er ikke en høring om vi skal ha en reservasjonsmulighet, men hvordan vi skal utforme den. Reservasjonsmulighet vil bli innført, og det er min jobb å gjennomføre dette, sier Bent Høie (H) til Dagbladet.

- Ikke det viktigste Regjeringen har avtale med KrF om at fastleger skal ha mulighet til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Høyre var egentlig imot reservasjonsrett, og Høie foreslo kommunal selvbestemmelse for å dempe effekten. Det har KrF hele tiden vært imot. I forrige uke kom det fram at landets ordførere ikke ønsker reservasjonsadgang i sine kommuner, og heller ikke ønsker å bli belemret med ansvaret for å bestemme i disse sakene. Nå sier Høie at dette ikke er noe avgjørende punkt, det er reservasjonsadgangen i seg selv som er viktig.

- At vi er uenige om et underpunkt, er jeg helt avslappet til. Det viktigste er at vi får kriterier på plass som sikrer pasienten, og at helsetilbudet i møte med pasientene er likt i hele landet. Bakom det, kan helsetjenesten være organisert som den vil, sier Høie.

- Blir bedre Han mener det systemet han nå bygger, blir bedre for pasientene enn dagens system.

- Det blir bedre enn det systemet som har vært i Norge i 40 år. Vi har gjort en grundig jobb med å sikre pasientene, og satt klare krav til når reservasjonsavtale kan inngås. Der det er lang vei til neste fastlege, eller det ikke er noen annen lege som kan overta pasienten, blir det ingen reservasjonsmulighet. Reservasjonsrett har vært praktisert, men først nå kommer det informasjon på Helsenorge.no om hvilke fastleger som reserverer seg. Vi vil gå ut med informasjon om at det ikke er nødvendig å gå via fastlegen, man kan ringe rett til sykehus. Skolehelsetjenesten vil få informasjon og kan veilede de yngste, sier Høie.

- Blir det færre eller flere reservasjonsleger av dette?
- Det er vanskelig å si. Det vil bli mulig å reservere seg i færre kommuner, og det vil bli færre temaer å reservere seg mot. I dag finnes det leger som er reservert mot flere pasientoppdrag, for eksempel innsetting av spiral. Samtidig kan flere leger bli bevisst på muligheten til å reservere seg.

Stopper her Han ser ikke bort fra at reservasjonsdebatten vil flytte seg til andre temaer.

-  Det kan godt tenkes. men vi setter en strek ved abort og aktiv dødshjelp. Ikke fordi de temaene kan sammenlignes, men fordi det er universelt akseptert at det er samvittighetsspørsmål som står i særstilling fordi de handler om liv og død. Noen vil inkludere assistert befruktning, men det foreslår ikke vi. Problemet da er at noen da vil finne temaer de mener er likestilt med det, og for eksempel be om å reservere seg mot å undersøke kvinner eller menn. Det er ikke vår politikk.

Saken er nå til høring. Den oversendes Stortinget etter sommeren, etter at regjeringen har behandlet høringsuttalelsene.