LEGGER FRAM REFORMEN I DAG: Kommnalminister Jan Tore Sanner. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet.
LEGGER FRAM REFORMEN I DAG: Kommnalminister Jan Tore Sanner. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet.Vis mer

Vurderer tvangssamarbeid

Jan Tore Sanner mener barnevernet i små kommuner ikke holder mål. Små kommuner kan bli pålagt å samarbeide med andre om barnevern.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet) I dag legger kommunalminister Jan Tore Sanner fram kommuneproposisjon og melding om kommunereform. Der vil han vurdere å pålegge små kommuner å samarbeide med andre kommuner om enkelte velferdstjenester — som barnevern.

For sårbart
- Det er helt klart at enkelte fagmiljøer i små kommuner er for sårbare i dag. Det er uheldig både for innbyggere og ansatte. I opplegget for kommunereform, vil vi særlig ta hensyn til sårbare grupper i samfunnet, eksempelvis barn som trenger barnevern, innbyggere med psykiske helseutfordringer eller personer med rusproblemer, sier kommunalministeren til Dagbladet.

I dag presenterer han mål, prosess, arbeidsfordelin, tidsfrister og økonomisk opplegg for reformen, som etter det Dagbladet erfarer skal vedtas i Stortinget før neste stortingsvalg.

Støttes av barneministeren Sanner har barneminister Solveig Hornes fulle støtte.

- Når om lag 100 kommuner har færre enn 5 ansatte i barnevernet, så sier det seg selv at det blir sårbart — sier barneminister Solveig Horne.

- Små barnevern gjør det vanskelig å sikre tilstrekkelig faglig bredde, samtidig som det blir svært sårbart for sykdom og turnover. Kompetansebehovene som oftest mangler i små kommuner er utredningskompetanse, psykologfaglig kompetanse og juridisk kompetanse, sier Horne. Hun er bekymret for at andelen fristbrudd på meldinger og undersøkelser er høyere i kommuner med få ansatte i barnevernet, og sier at også akuttberedskapen gjennomgående er dårligere i små kommuner enn i større kommuner.

- Det er viktig at små kommuner med få ansatte i barnevernet samarbeider med andre kommuner dersom de ikke selv klarer å rekruttere tilstrekkelig kompetanse på disse områdene. Den varslede kommunereformen må sikre at alle barnevernsmiljøer blir tilstrekkelig robuste, sier Horne, og legger til at det til tross for en opptrapping av antall ansatte i barnevernet gjennom flere år, fortsatt er behov for de 150 stillingene i som blir tildelt i 2014.

- Derfor er det også viktig å opprettholde øremerking av midler til barnevernet, sier hun.

Klar for å bruke penger Jan Tore Sanner har i Dagbladet tidligere kalt kommunereformen en reform for velferd og lokaldemokrati. Han har ikke villet svare på hvor mye reformen vil koste, men er beredt til å legge penger på bordet. Han har ikke gitt noe tall for hvor mange kommuner det bør være i Norge, men har slått fast at han ikke vil følge ekspertutvalgets anbefaling om maksimalt 100 kommuner og 15 000 innbyggere i hver. Sanner har hele veien vært beredt til å bruke tvang.

- Hvis tre kommuner sier ja og den siste sier nei, mener jeg Stortinget skal kunne skjære gjennom, sa han til Dagbladet 19. april.