Vurderte ikke egen habilitet

Audun Lysbakken vurderte aldri på forhånd om noen andre enn han selv burde bevilge penger til Jenteforsvaret - utgått av Sosialistisk Ungdom.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vår vurdering var at dette var innenfor regelverket, sier Lysbakken til Dagbladet, sier Audun Lysbakken til Dagbladet.

Derfor vurderte han aldri om han selv kunne være inhabil når det gjaldt å dele ut penger til en underorganisasjon av Sosialistisk Ungdom.

- Burde vært lyst ut
Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren sendte i går ettermiddag brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Der svarer statsråden på en rekke spørsmål som komiteen har stilt etter Dagbladets avsløring av hvordan Lysbakken bevilget penger til sine egne uten å lyse dem ut. Penger øremerket selvforsvarskurs for jenter i skolen ble gitt blant annet til en organisasjon utgått av Sosialistisk Ungdom (SU), Jenteforsvaret.

Hans konklusjon er krystallklar:
- Departmentet har håndtert regelverket feil på ett punkt, nemlig punktet om utlysning.

Lysbakken understreker at han mener at selve tildelingen er i tråd med intensjonen og at Jenteforsvaret er en verdig og kvalifisert mottaker av midlene.

- Men medieomtalen har bevist at flere organisasjoner kunne vært aktuelle mottakere, og det burde de fått muligheten til å søke om.

I intervjuer med Dagbladet har både organisasjonen «KIK - selvforsvar og grensetting» og Rød Ungdom sagt at de kunne tenkt seg å søke midler hvis de hadde visst om muligheten. Begge organisasjonene har drevet liknende kurs lenger enn både SU og LLH, som leder det andre prosjektet som fikk midler fra potten.

Tett kontakt med SU
Audun Lysbakken og hans statssekretær Kirsti Bergstø har vært nestleder og leder av Sosialistisk Ungdom, som Jenteforsvaret på søknadstidspunktet var en undergruppe av. I dag er Jenteforsvaret en egen organisasjon, med styre som består av sentrale tillitsvalgte i SU.

- Når en av organisasjonene har fått penger i tillegg har utspring fra Sosialistisk Ungdom, burde vi vært ekstra påpasselige for å sikre at vi gjorde alt riktig.

Det vurderte ikke statsråden på forhånd. Ifølge brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen har ikke statsråden kontaktet SU for å orientere om midlene.
- Jeg har ikke informert noen av søkerorganisasjonene eller sentrale tillitsvalgte i disse, om tilskuddet, i forkant av at søknader ble innlevert, skriver Lysbakken.
Men av samme brev kommer det også fram at både rådgiver Line Gaare Paulsen, statssekretær Henriette Westhrin og statssekretær Kirsti Bergstø har fått henvendelser fra SU.
I tillegg fikk departementet i oktober 2011 en telefonisk henvendelse om muligheten for å søke støtte, og det ble åpnet for å vurdere en støtte.

Selv om politisk ledelse i BLD har hatt tett kontakt med sentrale tillitsvalgte i SU, har ikke statsråden bedt om noen vurdering av sin habilitet i saken. Habilitet vurderes vanligvis av lovavdelingen i justisdepartementet.
- Diskuterte dere om dere skulle be om noen andres vurdering av dette?
- Nei. Det var ikke tema. Siden vi trodde tildelingen av tilskuddet var innenfor regelverket, så vi ikke dette som problematisk.

Tar ansvar

Lysbakken har nå beordret en full gjennomgang av departementets rutiner ved slike tildelinger.
- Vi har ikke vært klar over at vår tildeling var i strid med regelverket. Nå som vi har gjort en ny vurdering av dette, har jeg bedt alle avdelinger i departementet om å gå gjennom sin praksis på feltet, både for å sjekke om vi har en praksis i strid med regelverket og for å sikre at dette ikke vil skje igjen.

- Du har sendt et utfyllende svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Forventer du nå at saken legges død?
- Det må komiteen selv svare på. Men jeg mener vi nå har gitt grundige og ærlige svar, innrømmet feil og beklaget. Jeg tar ansvar og selvkritikk.

STRIDENS KJERNE: Jenteforsvaret arrangerer selvforsvarskurs for jenter lenge på skoler. Støtten til kursene har de fått fra statsråd Audun Lysbakken (SV) Foto: Torbjørn Grønning / Dagbladet
STRIDENS KJERNE: Jenteforsvaret arrangerer selvforsvarskurs for jenter lenge på skoler. Støtten til kursene har de fått fra statsråd Audun Lysbakken (SV) Foto: Torbjørn Grønning / Dagbladet Vis mer