Websters Dictionary

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EGENTLIG burde riksmeklingsmann Reidar Webster gi ut ei ordbok, en «Websters Dictionary», med alle svarene han gjennom tidene har gitt på umulige spørsmål. Boka ville være til glede for journalistene som sliter buksebaken på hans kontor kveld etter kveld i lyse vår- og forsommernetter. På den måten kunne vi luke ut de dummeste spørsmålene. Boka ville også være nyttig for den som om to- tre år skal overta hans stilling. Populært anrettet vil boka også kunne glede folk flest, særlig fagorganiserte, som hver vår med stigende spenning venter på siste nyhetssending før midnatt for å høre Websters vurderinger om hvordan meklingen går. Hvordan ser natta ut? Er det fare for streik? Ser du grunnlag for å legge fram en skisse?

LITT TRETT , men rutinert, parerer han spørsmål som reporterne fra NRK og TV2 vet at de umulig kan få et fornuftig svar på - på det tidspunkt. De fleste meklinger varer til langt på natt. Det ligger i forhandlingenes natur at ingen av partene er villige til å fire før de er absolutt nødt til det. De holder pokerfjes, er steile og prinsippfaste. Men Webster ser sitt samfunnsansvar og stiller opp til direktesendt intervju klokka 1830, 1900, 2100, 2300 og 2400, selv om han ikke har noe å melde. Da svarer han gjerne i vage, filosofiske vendinger på journalistenes utålmodige spørsmål: «Natten er mørk og lang.» Eller: «Partene ønsker det enten svart eller hvitt. Min oppgave er å la det bli grått.» Eller: «Det vil alltid være fare for streik under en mekling.» Eller: «Foreløpig er avstanden mellom partene for stor til at jeg ser grunnlag for å legge fram en skisse til løsning.» Eller: «Det spørsmålet kan du svare på like godt som jeg.» En gang unnlot han rett og slett å svare. Han smilte bare skjevt mens journalisten rødmet synlig.

PÅ DENNE MÅTEN fyller han et vakuum som bare egner seg for direktesendt fjernsyn. Resultatet av meklingen vil som regel være klart etter at avisene er gått i trykken. Det Webster sier i slike stunder, har ingen egentlig lagringsverdi, hvor filosofisk og kreativt det enn måtte være. Men TV-mediet har som jobb å forberede oss på streiken som eventualitet ved å stille spørsmålene publikum vil ha svar på. Det krever lang trening og stor tålmodighet å trå vannet på den måten. Men så har Webster også lang fartstid med snart 25 år i faget, først 10 år som assisterende riksmeklingsmann, de siste 14 i hovedrollen. Nå ønsker regjeringen og alle involverte parter at han fortsetter helt til 2005, ifølge Aftenposten, selv om han har fylt 67 år! Webster er med andre ord en bestandighet i norsk samfunnsliv. Dessuten har han en bevisst holdning til sin informasjonsvirksomhet. En gang fortalte han meg om Parkinsons 9. lov, og grep meg samtidig i ikke å kjenne den. Den lyder omtrent slik: «Den som unnlater å fylle et informasjonsvakuum, opplever øyeblikkelig at det blir fylt med desinformasjon.» Webster, og partene han forsøker å forlike, har dermed klar interesse av at journalistene får sitt underveis, ikke bare overtidsbetaling.

I ÅR VIL antall oppgjør som ender i mekling, nærme seg 150. Bare et fåtall blir fulgt av mediene. Og bare i de aller tyngste oppgjørene er det Webster selv som er meklingsmannen. De andre overlater han til sin kompetente og relativt store stab med meklingsmenn. Men vi vil helt sikkert få et gjensyn med Webster når de store gruppene i offentlig sektor står på randen av streik en gang mot slutten av mai. Det er langt flere aktører og viljer i stat og kommune enn det er i privat sektor. Så er det da også vanskeligere å unngå konflikt i offentlig sektor. Det er alltid én organisasjon som ikke er fornøyd. I år er det dessuten stilt historisk høye lønnskrav fra alle grupper. Men Webster vil gå til sin oppgave som skrevet står i Arbeidstvistlovens paragraf 35.1. Meklingsmannen skal «etter evne søke å oppnå enighet mellom partene om et rimelig forlik». Og vi som er opptatt av slikt, vil glede oss til møtene mellom NRKs Kenneth Simensen og Reidar Webster i Dagsrevyen og i Kveldsnytt. Vi skal nyte rollespillet mens utfallet av meklingen er høyst uviss og spenningen er på topp.