Wenche Elizabeth Arntzen og Arne Lyng skal dømme Anders Behring Breivik

Var aldri i tvil da de ble spurt av sorenskriver Geir Engebretsen.

DOMMERE OG SORENSKRIVER: Wenche Elizabeth Arntzen (t.v.), Geir Engebretsen og Arne Lyng (t.h.). Foto: Christian Roth Christensen/Dagbladet
DOMMERE OG SORENSKRIVER: Wenche Elizabeth Arntzen (t.v.), Geir Engebretsen og Arne Lyng (t.h.). Foto: Christian Roth Christensen/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Selv om Breivik forblir erklært utilregnelig, vil det bli gjennomført en full hovedforhandling - rettssak - mot ham. Rettssaken er berammet til 16. april.

Wenche Elizabeth Arntzen og Arne Lyng vil dømme Anders Behring Breivik, gjør Engebretsen det klart. De to vil nå vurdere sakkyndigrapporten og den rettsmedisinske kommisjons konklusjon om Breiviks psyke, finne tre habile legdommere og forberede seg til norgeshistoriens største rettssak.

- Det er en unik sak, sier sorenskriver Engebretsen, som har vurdert dommernes habilitet er vurdert sammen med forsvarer Geir Lippestad, aktoratet og de tre koordinerende bistandsadvokatene.

De to mottar nå spørsmål fra pressen.

Talerstol? - Vi må sørge for at saken blir gjennomført på den oppførte tid, sier Arntzen på spørsmål om balansegangen mellom en åpen rettssak og en talerstol for Breivik.

Hun gjør det klart at det vil være viktig å sortere hvilke bevis som er viktige - og hvilke som ikke er viktige - i saken.

- Det er et veldig stort bevismateriale som skal gjennomgås i løpet av veldig kort tid. Det kan også skje uforutsette ting hos de som skal avgi forklaring, sier Arntzen om hva som vil være det mest krevende.

- Det kan være sterkt følelsesmessig for de som skal forklare seg. Vi må ha en viss ro, sier hun.

Ikke i boble - Retten skal også avgjøre spørsmålet om strafferettslig tilregnelig. Hvordan vil dere vurdere dette?

- Så fort uttalelsesfristen omkring det skal begjæres nye sakkyndige vil vi ta den avgjørelsen, sier Arntzen.

- Hvordan vil dere forholde dere til all informasjonen som er ute?

- Vi lever ikke i ei boble, svarer Arne Lyng.

Arntzen forteller at tingretten har mottatt en begjæring om lyd- og bildeoverføring fra pressen. Denne skal de involverte parter - forsvar, aktorat og bistandsadvokater - ta stilling til, før dommerne så vurderer den.

- Dere må kunne gjøre deres jobb, samtidig som vi skal gjøre vår, kommenterer Arntzen om pressens rolle.

Var ikke i tvil - Når ble dere spurt om å ta oppdraget, og var dere i tvil, spør Dagbladet.

- Jeg ble spurt mandag denne uka, svarer Lyng.

- Jeg takket ja. Jeg var ikke i tvil.

Arntzen sier hun ble spurt for omkring to uker siden, og at hun «selvfølgelig» sa ja.

Ingen andre spurt - Hvorfor er dette selvfølgelig?

- Det er en del av min jobb som dommer at jeg skal ta de jobber som blir pålagt meg.

- Var det andre som ble spurt?

- Det er ingen som er spurt som har takket nei. Det var ikke vanskelig å finne dommere som sa ja til en slik utfordring, svarer sorenskriver Engebretsen.

Det har vært mye diskusjon omkring avgjørelsen om at Breivik er strafferettslig utilregnelig. De sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim har konkludert med dette.

Var ikke i Oslo - Er dere beredt til å tilsidesette de sakkyndiges vurdering, om dere finner det nødvendig?

- Det er vår jobb, svarer Arne Lyng.

- Hvor var dere 22. juli, spør Dagbladet.

- Jeg var i Hellas, svarer Lyng.

- Jeg var i Hallingdal, sier Arntzen og smiler.

- Vi går til oppgaven med stort alvor og ydmykhet. Vi har hensynet til tiltaltes rettssikkerhet, og de fornærmedes behov. Det er kryssende interesser, og offentligheten har krav på innsyn. Tryggheten for oss er at vi har en fastlagt straffeprosess som vi vil holde oss til. For oss som profesjonelle aktører gir den en trygg ramme for det som ligger foran oss, sier Wenche Elizabeth Arntzen.

Habilitetsspørsmål Arnzen sitter i Stortingets EOS-utvalg. Hun blir spurt om sin habilitet i forhold til dette, da kommisjonen blant annet jobber med PSTs arbeid.

- Det første jeg gjorde da jeg ble spurt om å være dommer var å redegjøre blant annet for mitt medlemskap i EOS-utvalget. Utvalgets kontrolloppgave er den enkeltes rettssikkerhet - at de hemmelige tjenester ivaretar rettssikkerheten til den enkelte, at de forholder seg til gjeldende lover og regler. PSTs rolle og effektivitet er noe som skal vurderes av 22. juli-kommisjonen, ikke EOS-utvalget. Breivik var ikke registrert før 22. juli, så vi har ikke hatt befatning med ham før 22. juli, svarer Engebretsen.

De to blir spurt om hvordan de som nordmenn skal kunne forholde seg nøytrale under saken om terror på norsk jord. De to vil ikke vurdere sikkerhetstiltak under rettssaken.

- Vi skiller oss ikke fra andre innbyggere i Norge, sier Arne Lyng, før Arntzen føyer til:

- Vi har en viss profesjonell erfaring. Vi må legge vekt på det som skjer under hovedforhandlingen. Det ligger i det embetsløftet vi gir som dommere. Men vi er erkjennende vesener vi, som alle andre; i denne erkjennelsen får vi også uttrykk også utenfra.

Oversender tiltale Innstillingen til tiltale skal oversendes Riksadvokaten i februar.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har gjort det klart at hvert enkelt drap trolig vil være separate punkter i tiltalen - noe som vil gjøre den svært omfattende.

- Min hovedoppgave nå er å sikre at etterforskningen blir gjennomført med høy kvalitet. Så får vi komme tilbake til utformingen av tiltalen og valg av straffebud mot slutten av året, sa Busch 31. juli.

Det er sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo tingrett som har det praktiske ansvaret for gjennomføringen av rettssaken - som vil bli holdt i tinghuset, tross spekulasjoner om Oslo spektrum, konferansehoteller og annet.

SORENSKRIVER: Sorenskriver Geir Engebretsen har ansvar for det praktiske rundt rettssaken mot Breivik. Foto: Jacques Hvistendahl/Dagbladet
SORENSKRIVER: Sorenskriver Geir Engebretsen har ansvar for det praktiske rundt rettssaken mot Breivik. Foto: Jacques Hvistendahl/Dagbladet Vis mer