«Whistleblower» fra Siemens vant i retten

Oppsigelsen av Per Yngve Monsen kjent ugyldig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Det var i februar i år at VG tok opp Forsvarets kontrakter med Siemens Business Services (SBS). Det kom blant annet kom fram at firmaet kan ha fått betalt mer enn 50 millioner for mye fra Forsvaret. Hvem som ga informasjonen til avisa var ikke kjent.

Avsløringene var alvorlig, fordi kontrakten slår klart fast at SBS bare kan tjene opp til åtte prosent på salg til Forsvaret. Avisen hadde dokumenter som viste at fortjenesten var mye høyere.

De samme dokumentene viste også at Siemens skal ha satt opp fiktive regnskaper for å krympe fortjenesten til åtte prosent. Pengene ble forsøkt skjult i andre avdelinger i selskapet.

Lekkasjer

Etter hvert kom det fram at det var en SBS-ansatt, Per Yngve Monsen, som var VGs anonyme kilde, og at årsaken til at han avslørte de interne forholdene var å sette søkelyset på det de oppfattet som ulovligheter.

Han sa også til Aftenposten at han hadde et hevnmotiv etter behandlingen han fikk da han tok opp påstandene internt.

Han fikk seinere sparken fra sin opprinnelige stilling i SBS - han ble tilbudt en annen stilling i konsernet -, og gikk til rettssak for å få den tilbake.

I dag fikk Monsen medhold i tingretten om at oppsigelsen var usaklig. Tingretten mener han hadde «god grunn til å reagere på de forhold som er behandlet» i SBS.

Han blir også tilkjent en erstatning på halvannen millioner kroner, blant annet fordi han har gått sykmeldt som en konsekvens av forholdene rundt oppsigelsen for ett år siden.- Dette er en ualminnelig gledelig dom. Monsen har vunnet fram på to grunnlag. Det var ingen grunn til å si ham opp strengt arbeidsrettslig. Han har også som whistleblower en sterkt og beskyttet  posisjon som nå koster arbeidsgiveren dyrt. Samtidig går dommen lenger og er enstemmig på at de har overfakturert Forsvaret, sier Monsens advokat Trygve Staff til Dagbladet.no.

Staff mener dommen er grundig og at den beskriver faktum på en riktig måte, og at den slår fast at Monsen hadde en god grunn til å varsle om det som skjedde i selskapet.

Uten jobb

Han får derimot ikke tilbake stillingen han hadde på fratredelsestidspunktet. Retten bemerker at stillingen ikke lenger eksisterer, og at den stillingen Monsen ble tilbudt i stedet ikke nødvendigvis var ment å plassere ham på sidelinja:

«Monsen var redd for at den alternative stillingen han ble tilbudt i januar 2005 var en plassering på sidelinjen. En slik stilling kan etter rettens skjønn både utvikle seg til å bli en utviklingsstilling og en plassering i en bakevje. Men når saksøker ikke har tillit til at han blir behandlet rimelig i en annen stilling tilsier ikke hans forhold så sterkt at arbeidsforholdet bør fortsette. For saksøkte teller både det at stillingen ikke lenger er der, forholdet mellom partene har blitt svært anstrengt som følge av tvisten.»

I dommen heter det derfor at «arbeidsforholdet opphører 1. november 2005».

Uenig

Divisjonen hvor han arbeidet ble lagt ned i 2004, og alle andre enn Monsen fikk ifølge Aftenposten beholde jobbene sine. Monsen ble tilbudt lønn tre måneder utover oppsigelsestiden, og ny stilling, men kom altså ikke til enighet med SBS om betingelsene.

- Vi mottok dommen i går ettermiddag og er helt uenig i både faktum som er lagt til grunn, og de rettslige vurderingene. Retten har dessuten misforstått forsvarkontrakten, og feilaktig lagt til grunn at dette var en hevnaksjon. Det er overveiende sannsynlig at vi kommer til å anke, men vi må nå se nærmere på innholdet i dommen, sier Ole Morten Skymoen fra Siemens Business Services i en kommentar til Dagbladet.no.

Dokumentasjon

Før saken ble lekket til VG, skal forøvrig Per Yngve Monsen ha forsøkt å ta opp forholdene internt i SBS, men på grunn av den dårlige behandlingen han da fikk, gikk han til VG med saken - blant annet for å få hevn over sin egen arbeidsgiver.

Flere ansatte skal ifølge Aftenposten ha vært bekymret over kontraktsforholdene, og i tråd med bedriftens etiske reglement, og arbeidsmiljøloven, sendte Monsen en stor pakke med dokumentasjon rundt saken til Siemens hovedkvarter i Tyskland.

Det var etter denne hendelsen at ledelsen i SBS fikk nyss om de ansattes dokumentpakke, og deretter ble Per Yngve Monsen identifisert som den som sto bak forsendelsen til Tyskland.