Willochs nye angrep

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Kåre Willoch har gjort det til vane å komme med uventede politiske utspill etter at han ble fylkesmann. Han har etablert seg som en særdeles aktiv og uforutsigbar politiker, og har ofte gått på tvers både av sitt tidligere parti og den politikken han selv en gang sto for. På den måten er han blitt i særklasse vår mest spennende embetsmann og regjeringens tjener.
  • I går kom nok et utspill fra Willoch som vakte oppsikt. I en høringsuttalelse mener han at alle ofre for den omfattende overvåkingen etter krigen har krav på erstatning for den skaden de ble påført. I utkastet til loven om innsyn i overvåkingsarkivene går departementet inn for at slik erstatning bare skal gis til dem som er blitt overvåket på ulovlig måte.
  • Så langt lyder Willochs forslag fornuftig. Men skal dette kunne gjennomføres i praksis, må arkivene bli åpnet for innsyn fra dem som tror de er blitt utsatt for overvåking. Og det vil ikke Willoch. Derfor er hans forslag inkonsekvent. Både den forrige og den sittende regjeringen vil ha såkalt begrenset innsynsrett, slik at overvåkingspolitiets metoder skal skjules. På den måten vil myndighetene i stor grad fortsatt styre informasjonene fra de hemmelige arkivene. Men den som skal søke om erstatning for ulovlig overvåking, må ha full innsynsrett. Ellers blir en søknad nokså meningsløs.
  • Men Willoch ville ikke vært seg selv om han ikke hadde benyttet anledningen til å polemisere mot Lund-kommisjonen og dens konklusjoner om massiv og ulovlig politisk overvåking i mesteparten av etterkrigstida. Under Stortingets høring om denne saken rettet Willoch et voldsomt angrep mot kommisjonen, uten at det gjorde inntrykk på det store flertallet på Stortinget. Willoch hevdet at overvåkingen ikke var ulovlig, men at den var hjemlet i vedtak og instrukser. Dessuten var den nødvendig. Når Willoch mener all overvåking var lovlig, blir hans utspill i går mer forståelig. Men han er ute i et annet ærend enn å vise storsinn overfor ofrene. Han skal på nytt ramme Lund-kommisjonen.