Ynkelig

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringspartiene har flertall i Stortinget, men velger likevel å gjøre knefall for Kristelig Folkeparti, Høyre og FrP når det gjelder skolens formålsparagraf. Riktignok kalles feigheten for et bredt forlik, men det kan ikke skjule at kristendommen igjen er tilbake som fundament for skolens innhold. I den nye paragrafen heter det bl.a. at opplæringen skal bygge på «grunnleggende verdier i kristen og human-istisk arv og tradisjon». I tråd med høyresidas ønsker er også foreldrenes innflytelse i skolen vektlagt sterkere.

Knefallet følger et mønster vi kjenner igjen fra forliket om statskirken: den protestantiske guden flyttes noe ned i rang, men opprettholder fremdeles et forhold til staten. Slikt er ikke omsorg for kristendommen, men for KrF. Ved å vise forståelse for KrFs synspunkter i såkalte verdispørsmål, holdes døra åpen for fremtidige politiske koalisjoner. Derfor er det ikke rart at KrF-politikere i dag smiler bredere enn ei kirkedør. I bibelen lærer vi om Esau som solgte sin førstefødselsrett for en porsjon linser. Regjeringspartiene fikk bare suppe.