AMMEKAMP: Arbeiderpartiets fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik leder an i et forsøk på å omstøte den tredelte foreldrepermisjonen. Men partileder Jonas Gahr Støre mener dagens ordning er velbalansert.
Foto: Ned Alley / NTB scanpix
AMMEKAMP: Arbeiderpartiets fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik leder an i et forsøk på å omstøte den tredelte foreldrepermisjonen. Men partileder Jonas Gahr Støre mener dagens ordning er velbalansert. Foto: Ned Alley / NTB scanpixVis mer

Mener pappapermen er blitt for lang

Ypper til amme-kamp

Flere fylkeslag i Arbeiderpartiet ventes å slutte seg til amme-opprøret fra Trøndelag. Men partileder Jonas Gahr Støre mener dagens foreldrepermisjon er godt balansert.

Det brygger til ammeslag og omkamp om fedrekvote og tredelt foreldrepermisjon på Arbeiderpartiets landsmøte til våren. Mens AUF ønsker å gå lenger enn i dag og dele permisjonen i to, vil flere fylkeslag gå motsatt vei.

Anført av Trondheim Ap og fylkesordfører Tore O. Sandvik – som ifølge Dagbladets kilder er på full fart inn i Arbeiderpartiets sentralstyre – flagges bekymring for at mange mødre velger ulønnet permisjon som et svar på regelendringen Stortinget vedtok i fjor.

- Fortvilte foreldre over hele landet reagerer på ordningen, og både Fagforbundet og Jordmorforbundet advarer sterkt mot den, sier Sandvik til Dagbladet.

-Når løsningen for mange familier er at mor må ta ut ulønnet permisjon, gjør det at familier med råd og ressurser får velge det beste for seg og barnet – mens andre ikke har samme mulighet, fortsetter han.

Omkamp

Bare KrF stemte imot endringen som ble innført i fjor sommer, og som innebærer at foreldrepermisjonen deles i tre like deler – en til mor, en til far og en til fri fordeling.

Med Ap-leder Jonas Gahr Støre i salen redegjorde Sandvik for sitt syn på den tredelte foreldrepermisjonen under årsmøtet i Trondheim Ap i helga. Han vil ha partiet til å snu.

- Jeg er tilhenger av pappapermen, men her tok vi for mye Møllers tran, sa Sandvik.

Firebarnsfaren brukte sine egne erfaringer som eksempel. Da hans tredje barn ble født i 2002 jobbet kona i Bodø, mens resten av familien var i Trondheim.

- Med dagens tredeling måtte kona mi ha begynt på jobb og slutta amminga etter 31 uker eller sju måneder. Det er kortere enn Helsedirektoratet anbefaler. Min historie er bare ett eksempel av mange på hvorfor barnefamiliene fordeler foreldrepermisjonen ulikt, sier han.

Biologi

Krefter i Trondheim Ap jobber nå for å samle flertall for en uttalelse om kortere pappaperm på landsmøtet i vår.

Konkret ber uttalelsen om at Arbeiderpartiet må foreta en ny vurdering av fødselspermisjonen, og teksten sirkulerer nå i flere lokal- og fylkeslag.

- Mor og far er like verdifulle som foreldre for barnet, men mor og far er biologisk forskjellige, og morsrollen krever mest tid første leveår. I praksis forbeholder ordningen flere uker til far enn til mor etter fødsel, når de to ukene med rett til omsorgspermisjon rett etter fødsel regnes med, heter det i uttalelsen.

Store protester

Da den daværende Høyre- og Frp-regjeringen, med hjelp av KrF og Venstre, kuttet fedrekvoten fra 14 til 10 uker i 2014 – ble det ramaskrik på venstresiden. Men Tore O. Sandvik var blant dem som på rødgrønn side mente 14 uker var for mye også.

- Jeg mener fedrekvoten bør være på 12 uker, med mindre den samlede permisjonstiden utvides. Stortinget må korrigere kartet etter virkeligheten og starte arbeidet med å annullere tredelingen, sier trønderen, som enkelte i Ap trekker fram som en mulig ny nestleder i partiet.

I stedet for økt fedrekvote, mener han Stortinget nå må gi fedre selvstendig opptjeningsrett og peker på at flere enn 6 000 fedre i dag ikke får tatt ut permisjon fordi mor ikke oppfyller kravene i ordningen.

- Godt balansert

Ap-leder Jonas Gahr Støre lyttet til Sandviks argumenter under årsmøtet i Trondheim, men framholdt i sitt innlegg at dagens ordning er godt balansert.

- Ingen ordninger er perfekte for alle, heller ikke denne, men jeg mener vi har funnet fram til en best mulig balanse mellom hensynet til å ivareta amming, hensynet til at familier er forskjellige, og hensynet til et mer likestilt samfunn, sier Støre til Dagbladet.

Han viser til faglige råd og egne erfaringer som far, helseminister og som rådgiver for Gro Harlem Brundtland i Verdens helseorganisasjon når han vektlegger at foreldrepermisjonen må legge til rette for amming.

- Det er veldig viktig for barns første måneder i livet at mor ammer. I min tid i WHO var det en internasjonal kamp for å sikre at barn fikk tilgang til morsmelk. Krefter i matindustrien ville erstatte dette med morsmelkstillegg. Nå er det viktig at ordningene våre legger til rette for amming og at arbeidsgiverne er fleksible med tanke på mors behov, sier han.

Hegner om pappaperm

Ap-lederen mener fedrekvoten har vært et meget treffsikkert politisk virkemiddel, som har virket «nøyaktig etter hensikten», som han uttrykker det.

- Det er veldig viktig for barns trygghet i oppveksten å få et nært forhold til far. Det har pappapermen vist at vi kan sikre. Det ville Høyre og Frp først avvikle, så kutte. Nå er det tilbake der det var, og det mener jeg vi må slå ring om, sier Støre og fortsetter.

- Fedrekvoten har styrket relasjonen mellom far og barn og gitt økt likestilling mellom mor og far, både i familien og i yrkeslivet, sier han.

Krefter i Ap så vel som i Venstre har ønsket å gå enda lenger, ved å todele foreldrepermisjonen. Men Støre merker seg at Venstres Guri Melby i et intervju med Dagbladet forleden slo fast at hun har endret syn på denne modellen.

- Vi vedtok en tredeling av permisjonstiden i vårt partiprogram. Noen ville todele den, men det mente flertallet - inkludert jeg - var å ta fra familiene den nødvendige fleksibiliteten, sier han.