- Yssen har krav på erstatning

Arbeidsrett-advokat mener Gerd-Liv Valla har brutt de nye varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): «Stortinget brukte høsten til å lage nye lovregler som skal beskytte varslere. LO brukte mindre enn to uker på å bryte dem.»

Det skriver arbeidsrett-advokaten Runar Homble i siste nummer av tidsskriftet Arbeidsmiljø.

Til daglig jobber han i Homble Olsby, som er et advokatfirma som er spesialisert innen arbeidslivsjuss.

Homble mener Ingunn Yssen må få status som varsler.

Advokat Homble mener Yssens påstander gjelder forhold som er kritikkverdig i lovens forstand. Det må derfor være klart at Yssens uttalelser kan vernes av varslingsreglene.

- Brøt loven

De nye varslerreglene, som gjelder fra 1. januar i år, slår fast at gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler er forbudt.

Forbudet skal derimot ikke utelukke at arbeidsgiver kommer med motytringer. En arbeidstaker som tar opp kritikkverdige forhold, må tåle å møte motargumenter hvis kolleger og ledelse er uenig i kritikken.

MENER LO BRØT LOVEN - Stortinget brukte høsten til å lage nye lovregler som skal beskytte varslere. LO brukte mindre enn to uker på å bryte dem. Det sier advokat Runar Homble. Foto: PÅL H. BREKKE
MENER LO BRØT LOVEN - Stortinget brukte høsten til å lage nye lovregler som skal beskytte varslere. LO brukte mindre enn to uker på å bryte dem. Det sier advokat Runar Homble. Foto: PÅL H. BREKKE Vis mer

- Jeg mener Valla for eksempel ville vært innenfor grensen hvis hun i sin skriftlige redegjørelse hadde nøyd seg med å skrive at det ikke er riktig at LO bryter arbeidsmiljøloven, at de episodene Yssen forteller om ikke har funnet sted og liknende. Men Valla gikk lenger i sine uttalelser enn det som var nødvendig for å korrigere Yssens påstander, sier Homble.

- Valla går for langt

Valla skriver blant annet at Yssen i en samtale med henne hadde sagt at hun anså seg som en «dårlig byråkrat, og at dette nok ikke var jobben for henne».

LO-lederen skriver at hun vil «understreke at Ingunn Yssen gjentatte ganger har tatt fri uten å avtale dette med sin nærmeste overordnede. Dette føyer seg inn i rekken over ulike hendelser der hun har tatt seg til rette uten å følge våre retningslinjer/praksis».

Valla skriver også at hun, «i likhet med andre i LOs ledelse», hadde konstatert, «både før og etter Ingunn Yssens fødselspermisjon, at hun som avdelingsleder ikke leverte godt nok i flere tilfeller».

- Jeg kan vanskelig se at disse uttalelsene ligger innenfor grensen for arbeidsgivers rett til å komme med motytringer. De siste uttalelsene er rene negative karakteristikker av Yssens prestasjoner som arbeidstaker i LO, den første en uttalelse det er naturlig å anta at Yssen har kommet med under en innforstått forutsetning om fortrolighet, sier Homble.

- Mangler troverdighet

Advokat Homble mener dermed at Valla har brutt gjengjeldelsesvernet i de nye varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.

- Det betyr at Yssen vil ha krav på erstatning, sier han.

- Det er vanskelig å se hvordan LO med troverdighet skal kunne spille en rolle i det videre arbeidet med å anvende reglene, uten selv å erkjenne at varsling ikke kan besvares med å kritisere varslerens arbeidsprestasjoner, sier arbeidsrett-advokaten.

Professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln, mener at LO kan ha brutt gjengeldelsesvernet.

- Hvis LO har brutt gjengjeldelsesvernet kan Yssen ha krav på erstatning, sier han til Dagbladet.no. Han vil understreker at han uttaler seg på et generelt grunnlag.

Professoren sier at selv om ikke Yssen eller LO velger å bringe saken inn for rettsapparatet, kan påtalemyndigheten bestemme seg for å reise en sak hvis de mener saken har allmenn interesse.

VARSLET: Som varsler har Ingunn Yssen krav på særskilt vern, mener advokat Runar Homble.
GJENGJELDELSE? Gerd Liv Valla gikk for langt i enkelte uttalelser mot Yssen.