Ytringsfrihet og rasisme

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  •  Til høsten vedtar Stortinget en ny paragraf 100 i Grunnloven som beskytter ytringsfriheten. Det vil si, det er en liten mulighet for at den gjeldende paragrafen blir stående dersom ikke Fremskrittspartiet, eller Arbeiderpartiet, eller begge, subsidiært stemmer sammen med regjeringspartiene og SV. Men det mest sannsynlige utfallet er at i hvert fall Fremskrittspartiet subsidiært støtter regjeringen og SV, slik at dette forslaget oppnår det nødvendige to tredjedels flertall. Frp's begrunnelse vil i tilfelle være at regjeringens forslag er mer ytringsfrihetsvennlig enn den gjeldende paragrafen, slik justisminister Odd Einar Dørum har hevdet i et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Vi beklager at flertallet ikke følger anbefalingene fra ytringsfrihetskommisjonen.
  •  Debatten i kjølvannet av denne situasjonen dreier seg mye om hvordan samfunnet best kan motarbeide og motvirke rasistiske holdninger og ytringer. Regjeringen har varslet at den vil skjerpe paragraf 135a for å kunne straffe flere rasistiske ytringer enn tilfellet er i dag. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet følger standpunktene i ytringsfrihetskommisjonens rapport om dette. Der er prinsippet at samfunnet best motarbeider rasisme ved at generelle, rasistiske ytringer straffritt kan framsettes i offentlighet og åpenhet. Bare da kan de møtes i åpen debatt. Når ytringene er straffbare, går de under jorda.
  •  Regjeringspartiene og SV legger hovedvekten på at grupper som diskrimineres og utsettes for rasisme, har en rett til vern som gjør det nødvendig å kunne straffeforfølge et videre spekter av ytringer som rammer disse gruppene.
  •  Det er ingen tvil om at alle deltakerne i denne debatten ønsker å motarbeide både rasisme og rasister. Uenigheten gjelder hva som er den beste metoden. Vi er ikke i tvil om at alternativet som beskytter uønskete ytringer slik at de straffritt kan framsettes i offentlighet, er det prinsipielt riktige. Og vi tror også at det er den mest effektive metoden til å bekjempe rasisme og rasister i samfunnet.