Zedini vurderer å anke straffeutmålingen

Hassen Ben Zedini er dømt til 14 års fengsel for drapet på hustruen Barbro Zedini. Han vurderer nå å anke straffeutmålingen til Høyesterett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hassen Zedini ble dømt for å ha drept sin kone og for å ha skjendet liket. Barbro Zedini (26) ble funnet død i Gjersjøen i Oppegård 17. mai i fjor. I likhet med Oslo byrett dømte Borgarting lagmannsrett Zedini til 14 års fengsel uten sikring. Heller ikke lagmannsretten tok aktors påstand om sikring til følge. Både i Oslo byrett og i lagmannsretten la påtalemyndigheten ned påstand om 13 års fengsel og sikring.

Zedini ble i lagmannsretten dømt til å betale oppreisning til Barbro Zedinis familie på 120 000 kroner, samt 15 000 kroner i saksomkostninger.

Likskjending

- Vi utelukker ikke at vi anker straffeutmålingen, sier Zedinis advokat Oscar Ihlebæk til NTB.

- Min klient ble dømt for forsettlig drap, men fordi han også ble dømt for likskjending, har retten brukt rettspraksis for straffeutmåling ved overlagt drap. Dette vil jeg nok si noe om i en eventuell anke, sier Ihlebæk.

Retten har sett på likskjending som en særdeles skjerpende omstendighet, og har ikke funnet noen formildende omstendigheter.

Når det gjelder sikringsspørsmålet har lagmannsretten begrunnet det slik at Hassen ikke fikk sikring:

«Det vil først være aktuelt å benytte en sikringsbemyndigelse ved løslatelse fra fengselsstraffen. For tiltalte i denne saken ligger dette langt fram i tid. Hensett til at tiltalte fortsatt er en relativt ung mann og at mulighetene til endring ifølge de sakkyndige ikke helt kan utelukkes, vil det etter lagmannsrettens syn være mest i samsvar med nyere rettspraksis at sikringsbemyndigelse ikke gis».

(NTB)