Feit pris på ekstra lettmelk

Den nye, populære ekstra lettmelka har under halvparten så mye fett som lettmelk. Likevel koster ekstra lett opptil en halv krone mer pr. liter enn den gamle lettmelka.

Den nye «designermelka», Tine ekstra lett, markedsføres heftig som et enda sunnere alternativ enn den gamle lettmelka. For første gang er det tilsatt vitaminer, og fettinnholdet er mer enn halvert.

Men med mindre fett, skulle vel også prisen bli lavere?

Dessverre. Tine har i økt prisen til butikkene med 20 øre pr. liter i forhold til lettmelka. Over disk blir prisen enda høyere. Rimi i Oslo tar f.eks. 50 øre mer enn lettmelk, mens Spar tar 45 øre mer.

Økte utgifter

Dagbladet ba Tine om en forklaring. Her er marketingsjef Anders Røeds rettferdiggjøring av prisøkningen:

- Vi produserer på 28 anlegg og må dekke inn investeringene våre til D-vitamintilsetting. I tillegg kommer utgiftene til reklamekampanjen.

Selv om vi stadig drikker mindre melk i Norge, er forbruket fortsatt stort. I fjor drakk vi for eksempel nesten 300 millioner liter lettmelk.

Og det er først og fremst lettmelkdrikkerne som er målet for den nye kampanjen til Tine, forteller marketingsjef Røed:

Erstatning

- Ekstra lett smaker ganske likt lettmelka. Vi satser på å ta drøye 30 prosent av lettmelkvolumet. Etter bare to uker nærmer salget seg det nivået, så vi er veldig godt fornøyde.

Når Tine legger breisida til i reklamekampanjen for den nye melka, skyldes det altså ikke bare omsorg for folkehelsa. Hver gang du velger ekstra lett i stedet for lettmelk, tjener Tine ca. 20 øre ekstra pr. liter, og butikkene minst like mye.

Det betyr at Tine får ca. 20 millioner ekstra i kassa hvis målet på en tredjedel av lettmelksalget nås. Går alle lettmelkdrikkere over, blir gevinsten 60 millioner pr. år.