Fra rå sjarm til terror

Han sjarmerer deg i senk med intense blikk, før han terroriserer deg med skitne knep uten grenser. De fleste psykopater ødelegger liv uten å bli stilt til ansvar.

Rettspsykiaterne betegner giftdrapstiltalte Terje Wiik i Trondheim som psykopat. Én av 40 nordmenn utvikler psykopati, men det finnes ingen dokumentert behandling. De fleste er menn, men kvinnene haler innpå. De har en personlighetsforstyrrelse, og finnes overalt. De er ektemenn, fedre, kjærester, brødre, venner, mødre, kolleger, naboer.

- Psykopaten kan være hyggelig hvis han ikke føler seg truet. De negative trekkene kommer ved uenighet, ved krav eller når han føler seg avvist og kritisert, sier professor i psykiatri Alv A. Dahl.

Psykopaten går til angrep for å få viljen sin. Med løgn, vold og trakassering knekker han ofrene. I egne øyne er han feilfri. For andre er han overfiksert på egen fullkommenhet, arrogant og ofte slem.

Selvhevdelse

- Ti prosent av alle nordmenn utvikler en personlighetsforstyrrelse, den vanligste er psykopati som rammer 2,5 prosent av befolkningen. Enda flere har psykopatiske trekk, sier Dahl.

En omfattende amerikansk studie der cirka 19000 ble intervjuet viser en økning av psykopati blant unge kvinner. Én forklaring er at jenter nå har mulighet til atferd som før var forbeholdt gutter: aggresjon, selvhevdelse, asosialitet og egoisme, ifølge Dahl.

Psykopaten mangler empati, og binder seg ikke så sterkt til andre. Han er uansvarlig, handler på impuls og blåser i lover og normer. 20- 25 prosent av de innsatte i nordamerikanske fengsler er psykopater.

- Forekomsten i norske fengsler synes å være minst like høy. Psykopatene er sannsynligvis ansvarlig for halvparten av all alvorlig kriminalitet, skriver psykolog Kirsten Rasmussen i «Vold og psykiatri».

Ifølge psykiater Berthold Grünfeldt disponerer psykopati for kriminalitet.

- Mørketallene er store: Mange som utagerer med vold for eksempel i familien, blir aldri anmeldt og dermed ikke stemplet som kriminelle.

En ny amerikansk studie publisert i det anerkjente Archives of General Psychiatry viser at fysisk, psykisk eller seksuelt misbrukte barn har fire ganger høyere risiko for få en personlighetsforstyrrelse som voksne.

Psykiater Cato Guldberg i Stavanger har dybdeintervjuet 80 kvinner og menn med personlighetsforstyrrelser, blant dem også psykopater.

Vold

- De fleste har barndomsopplevelser så vonde at jeg fryser på ryggen. Det dreier seg mer om vold enn om seksuelle overgrep, sier Guldberg.