Kyss en kollega - mist jobben

I TV3, hos Geelmuyden Kiese og i bankvesenet risikerer du å måtte bytte jobb hvis du faller for en kollega. Reglene som regulerer utenomfaglige forhold mellom ansatte varierer enormt.

- Vi aksepterer ikke varige forhold mellom to ansatte i vår bedrift. Hvis det skulle oppstå, forsøker vi å finne en løsning. Siden vi er flere selskaper i «familien», kan én av arbeidstakerne forflyttes. Regelen er først og fremst et ideal, for vi vet at arbeidsrettslig står vi veldig svakt, sier Kalle Lisberg, tidligere sjef for TV3. Nå er han leder for Modern Times Group, eierselskapet til TV3.

- Det er en trygghet for de ansatte, særlig for jentene, å vite at vi har slike regler. At lederne aldri forsøker å sjekke opp sine underordnede.

Jeg kan sies opp hvis jeg roter med en ansatt i eller utenfor arbeidstida. Det er befriende at arbeidsplassen ikke er noen arena for sjekking, sier Lisberg.

Bank

- Hvis kjæresteforhold innledes på jobben, bør en av dem bytte arbeidsplass slik at de ikke lenger har samme leder. Det har sikkerhetsmessige årsaker. Vi jobber i en bedrift som har med penger å gjøre, og det er viktig at kunder og kolleger skal være trygge på at alt foregår i riktige formelle former. De fleste tilfellene løses av seg selv uten at tillitsvalgte er inne i bildet, sier Liv Haug, hovedtillitsvalgt i Kreditkassen.

- Vi ansetter ikke to nærstående på samme avdeling. Men blant våre 4000 ansatte er det mange som finner hverandre på jobb.

Geelmuyden Kiese

- Vår policy når det gjaldt parforhold var veldig streng fra begynnelsen av 1989 fram til 1995. Det skyldtes at firmaet var så lite at det da kunne virke forstyrrende på arbeidsplassen. Hvis det ble innledet et parforhold, måtte en av dem se seg om etter noe annet å gjøre. Det er bare ett forhold jeg kjenner til der det skjedde. De fikk valget, og kvinnen sluttet, sier Stein Jacob Frisch, personalansvarlig i Geelmuyden Kiese.

Selv om reglene ikke er like strenge i dag, bedyrer han at det ikke har vært en dramatisk forandring.

- Siden midten av 90-tallet er det oppstått seks varige par. Vi tilrettelegger så godt vi kan, blant annet slik at par ikke jobber sammen innenfor samme felt, sier Stein Jacob Frisch.

Legene

- Legeforeningen har ingen regler for sine medlemmer som omhandler kjærlighetsforhold mellom leger. Men vi har derimot en særskilt bestemmelse i etikkreglene som går på forholdet mellom lege og pasient. En lege skal ikke inngå et seksuelt forhold til en person han eller hun er lege for , opplyser Åsmund Hodne, organisasjonssjef i Den norske lægeforening.

NHO

- Vi har ikke hatt noen henvendelser, meg bekjent, om forhold på jobben. Heller ikke i mine fire år i NAF, eller den tiårsperioden jeg jobbet i Arbeidstilsynet, tok noen kontakt angående slike konflikter, sier Tor Brustad, advokat i Næringslivets hovedorganisasjon.

LO

- Hvis det oppleves som et problem at folk finner hverandre på jobben, kan slike regler innføres. Her må det være skjønnsmessige vurderinger, sier Marianne Svensli, saksbehandler i arbeids- og næringsavdelingen i LO.

Staten

- I staten hadde vi fram til 1985 regler om familietilsettinger. To skulle ikke stå i et overordnet eller underordnet forhold til hverandre. Reglene ble opphevet fordi de var vanskelig å håndtere på en saklig forsvarlig måte. De begrenset kvinners muligheter i arbeidslivet, sier Espen Gaard, juridisk rådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

NRK

- Det er neppe noen bedrift i Norge med flere par enn hos oss. For NRK med 3500 ansatte ville det bydd på store problemer å håndheve regler om parforbud, sier Eva Stabell, leder i NRKs journalistlag.

- Forhold på jobben behøver ikke å være noe ulempe, hvis de to er bevisste på at problemer kan oppstå - og tar sine forholdsregler.

P4

- Vi har ingen skrevne eller uskrevne regler som omhandler forhold på jobben. P4 startet høsten 1993 med mange unge, single medarbeidere, og det utviklet seg flere forhold. En del forhold lever fortsatt, og representerer ikke noe problem. Vi har til og med ansatt par. Likevel er det greit å holde sengehyggen utenfor arbeidstida, sier Kårstein Eidem Løvaas, produkt- og informasjonssjef.