Stadig flere klager etter fødselsskader

Når barnet dør eller blir skadd under fødselen, er det vanskelig å få medhold i en klage. Samtidig har klagene på fødselsskader økt kraftig de siste ti åra.

Erstatningskravene til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) for fødselsskader har økt hvert år siden NPE ble opprettet i 1989.

En del klager går igjen, blant annet nerveskader i barnets skulder eller arm etter en normalfødsel, hjerneskade på barnet på grunn av surstoffmangel ved langsom framgang i fødselen, eller trykkskader fordi tang er brukt under forløsningen.

De fleste får avslag

En femtedel av dem som får medhold i sine klager, opplevde at barnet døde under eller etter fødselen. Bare et mindretall av alle klagerne - rundt en tredjedel - får medhold. Resten av sakene blir avslått.

- Disse sakene er fryktelig vanskelige. I avslagssakene er det ofte manglende årsakssammenheng mellom fødselshjelpen og skaden på barnet. Til tross for at fødselen ble ledet på en faglig korrekt måte, oppsto en skade, sier nestleder Rolf Gunnar Jørstad i Norsk Pasientskadeerstatning.

- Ofte har skaden oppstått i mors liv, sier han.

Saksmengden øker


Fødselssakene utgjør 3,2 prosent av sakene i NPE, men antallet saker er i kraftig vekst. Da ordningen startet i 1989, krevde ingen erstatning etter fødsel. Siden har stigningen vært jevn. I 1994 havnet 52 saker på NPEs bord. Fire år etter var antallet steget til 70. Første halvår i fjor søkte 73 foreldre om erstatning etter fødselsskade.

- Økt kunnskap og bevissthet, at flere blir klar over at de kan ha rett på erstatning, kan forklare økningen, Klagene er likevel få i forhold til antallet fødsler i løpet av et år, sier Jørstad.

- Skader under en fødsel blir ofte dramatiske, derfor kan erstatningsbeløpene ofte bli store - opp mot fem millioner kroner.

- Men hvis et barn dør under fødselen blir erstatningen generelt sett lav. Det skyldes at norsk erstatningsrett bare dekker direkte økonomisk tap, sier Rolf Gunnar Jørstad.

- Ukjente årsaker


Førstekonsulent Karoline Olsen Eggen i Statens helsetilsyn mener klageveiene etter en fødsel er gode nok:

- Klagemulighetene etter en fødsel er ikke dårligere enn ved andre sykehussaker.

- At mange ikke får medhold skyldes nok heller at det er ukjente årsaker til at det går galt, eller at det kan være vanskelig å fastslå nøyaktig hva som er dødsårsaken, sier Olsen Eggen.