Slik kan du refinansiere inkassogjeld - alt du trenger å vite

Har du en eller flere inkassosaker er det skadelig for økonomien. Det påfører deg mange ekstra kostnader i form av renter og gebyrer, og det ødelegger ditt rykte som en god betaler, Det kan for eksempel gjøre det vanskelig for deg å ta opp nye lån. På denne siden kan du sammenligne ulike banker og lånemeglere som kan hjelpe deg. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Oppdatert 2.6.2022

Dersom du ikke har penger til å betale ut inkassosaken for øyeblikket, kan du vurdere å ta opp et lån for refinansiere inkassogjeld.

Hva slags lån du trenger og hvor du kan få det varierer litt ut fra situasjonen ellers. Men har du sikkerhet eller betjeningsevne er det som regel mulig å få til.

Dette er det du trenger å vite om å refinansiere inkassogjeld

Velg ønsket lånebeløp:

kr
50 000 kr 15 000 000 kr
Bank/lånetilbyder
Lånesum
Effektiv rente
Alder
Utbetaling
Slik kan du refinansiere inkassogjeld - oppdatert 2022
Espen Flaa Nilsen | 13. jan 2022

Slik kan du refinansiere inkassogjeld

Har du en eller flere inkassosaker er det skadelig for økonomien. Det påfører deg mange ekstra kostnader i form av renter og gebyrer, og det ødelegger ditt rykte som en god betaler, Det kan for eksempel gjøre det vanskelig for deg å ta opp nye lån.

Slik refinansierer du

Å refinansiere betyr jo ganske enkelt å ta opp et lån for å betale gjeld du allerede har.

Du kan refinansiere et enkelt lån, eller du kan refinansiere en hel portefølje med lån. Hvilke låneposter det lønner seg å refinansiere eller ikke, avhenger av om du får bedre rente på det nye lånet enn det du har på den gamle gjelden.

Et lån som har blitt overført til inkasso vil det som regel alltid være gunstig å refinansiere.

Normalt søker du et lån som er skreddersydd for refinansiering. Den nye långiveren kan da hjelpe til med å innfri direkte kravene som skal bort.

Hva er inkassogjeld?

Det er ulike stadier i en inndrivelsesprosess.

Dersom du ikke betaler kravet til forfall, vil du få først purring. Betaler du ikke da, vil du få et inkassovarsel. Da må du betale i løpet av 14 dager hvis du ikke ønsker at det skal gå videre.

Fra inkasso får du først en betalingsoppfordring med en en frist på 14 dager. Dersom du da ikke betaler, vil det påløpe ytterligere omkostninger. Det vil si inkassosalærer.

Derfra går veien videre til rettslige skritt, som oversendelse til Forliksrådet, utleggsforretninger og endog tvangssalg.

Inkassogjeld kan bestå av et krav, eller det kan være flere som over tid har blitt overført til inkasso.

Det er viktig å komme i gang med en refinansiering av inkassogjeld på et så tidlig stadium som mulig.

Du kan gjøre det på et senere tidspunkt og fremdeles kunne stanse inkassoprosessesen, men da har det antakelige påløpt en del kostnader du kunne sluppet hvis du hadde startet før. Det blir også vanskeligere å få til en refinansiering desto lenger tid det går.

En betalingsanmerkning er ikke en inkassosak

Betalingsanmerkninger og inkasso følges ad, men er ikke eksakt det samme.

Du får ikke en betalingsanmerkning automatisk fordi du får en sak overført til inkasso. Kreditor eller inkassoselskapet må først innlede rettslige skritt. Normalt vil det si å skrive en forliksklage eller en begjæring om utleggsforretning.

Først da blir betalingsanmerkningen oppført hos kredittopplysningsforetak som Bisnode eller andre.

En betalingsanmerkning vil være en større hindring i å få et gunstig refinansieringslån enn bare en inkassosak. Mens en inkassosak kun er kjent for den kreditoren det gjelder og dennes inkassoselskap, vil en betalingsanmerkning opplyses til alle du søker nye lån fra. De aller fleste vil da gi avslag på lånesøknaden.

Det er derfor viktig å gjøre noe med inkassosakene dine før de kommer så langt som til en betalingsanmerkning.

Derfor bør du refinansiere inkassogjeld:

 • Det påløper høye omkostninger og forsinkelsesrenter på inkassogjeld
 • Inkasso kan føre til videre tvangsinndrivelse
 • Du kan få betalingsanmerkning som følge av inkasso
 • Refinansiering av inkassogjeld bidrar til å få kontroll over økonomien

Refinansiere inkassogjeld med sikkerhet

Den beste måten å refinansiere inkassogjeld på er om du kan tilby sikkerhet i bolig eller annen eiendom. Annen eiendom kan også være noe som eies av andre hvis de er interessert i hjelpe deg med å få lånet.

Lån med sikkerhet gir betydelig lavere rente enn lån uten. Det er derfor det beste virkemiddelet for å få økonomien din på rett kjøl.

Du må ordne en takst eller en verdivurdering til banken for at de skal se at du har sikkerhet tilgjengelig. I tettbygde strøk vil de ofte godta en verdivurdering fra eiendomsmekler.

Lån med pant i bolig skal videre ha sikkerhet innenfor 85 % av boligens verdi. Har du for eksempel en bolig med en verdi på to millioner kroner og fortsatt en million i boliglån, kan banken vurdere at det er rom for et ytterligere pantelån på 700 000 kroner (85 % av 2 000 000 = 1 700 000 - boliglån 1 000 000 = 700 000 kr).

Det er ikke uvanlig at foreldre hjelper til med slike lån ettersom de som regel har en godt nedbetalt bolig. Det gir bedre sikkerhet for en refinansiering av inkassogjeld.

Hvis du har mulighet til å få et slikt lån, bør du vurdere å inkludere også andre forbrukslån, smålån og kredittkortgjeld i tillegg til inkassolånet. Det vil gi deg lavere lånekostnader og en mer oversiktlig betalingssituasjon.

Refinansiering av gjeld og inkassogjeld uten sikkerhet

Det er ikke alle som har en bolig de kan stille i pant for et nytt lån. Det er da fortsatt mulig å søke et refinansieringslån uten sikkerhet.

Lån uten sikkerhet har høyere rente, men som regel ikke høyere enn de lånene eller gjeldspostener som har gått til inkasso. Hvis formålet er å stoppe inkassoprosessen, og derigjennom få orden på økonomien, er det uansett verdt det.

Den øvre grensen for lån man kan gi uten sikkerhet ligger oftest på 500 000 kroner. Bank Norwegian er per i dag den eneste banken som gir lån opp til 600 000 kroner.

En annen vanlig begrensning som er nedfelt i Låneforskriften er at man ikke skal gi lån dersom lånsøkerens gjeld med det vil overstige fem ganger bruttoinntekten. Dette kan det gjøres unntak for når du søker refinansiering. Regelen er ment å være til lånsøkeren beste, og ettersom gjeldssituasjonen ikke forverres har den ingen hensikt i disse tilfellene,

Også når det gjelder nedbetalingstid har refinansieringslånene en fordel framfor andre lån uten sikkerhet. Her kan tilbakebetalingen strekkes til 15 år, mot 5 år som ellers er grensen på forbrukslån.

Det er som oftest et avkrysningsfelt i skjemaet for de som ønsker at lånet skal brukes til refinansiering. Når du krysser av i dette feltet blir søknaden behandlet i henhold til retningslinjene nevnt over, og de betingelsene som er angitt i forbindelse med dette. Banken vil også bistå med det praktiske med innfrielse av inkassosakene og andre forhold som omfattes av refinansieringen.

Du kan velge å ikke krysse av i dette feltet, og søke om et vanlig forbrukslån. Deretter kan du ordne refinansieringen selv med beløpet du får innvilget. Vær nøye med da å kontakte kreditor før du innbetaler kravet slik at du får det eksakte beløpet for innfrielse. Det er kjedelig om det ligger igjen en liten rest med renter og gebyrer.

Vær også oppmerksom på at enkelte långivere ikke gir lån til søkere med inkassosaker. Det er ikke alltid de får sjekket det ut, men det ville være illojalt å ta opp lån i strid med de retningslinjene banken følger.

Ved å sammenligne flere banker får du det beste tilbudet med lavest mulig rente

Slik jobber banken med å refinansiere inkassogjeld

Bankene har egne prosedyrer for refinansieringssaker. Det gjelder om det er inkassogjeld eller om det er andre lån som skal refinansieres. Men der er ikke til å kommer fra at banken er spesielt nøye når det er inkassosaker inne i bildet.

Det beste er om du i forkant har laget en så god oversikt som mulig over både inkassossaken, andre krav som skal innfris og annen gjeld du måtte ha. Det gjør at søknaden glir lettere gjennom. Banken kan da gjennomføre refinansieringen raskere.

Ettersom banken ofte har erfaring med mange tilsvarende saker, kan det også hende at den foreslår en annen løsning enn du har tenkt deg. Det kan være at noen flere krav bør inngå i refinansieringen, eller at andre bør utelates.

Enkelte banker som spesialiserer seg på refinansieringssaker, har også en utmerket rådgivningstjeneste for personer med betalingsproblemer. Det bør du benytte deg av hvis du føler du kan ha nytte av det.

I en refinansiering er det banken som foretar utbetalingen av kravene som skal refinansieres. Det er det vanlige også for andre typer lån som skal gå til bestemte formål, som boliglån og billån.

Det er ikke bare for å sikre at pengene blir brukt til formålet, men også for at betalingen skal skje på riktig måte. Dersom det er mange krav, hvorav ett eller flere ligger på inkasso, er en spesiell prosedyre som må følges.

Det innebærer at det ikke bare er å dekke beløpet i henhold til fakturaen. Det kan ha påløpt renter eller gebyrer etter at den er utstedt. Inkassosaken vil ikke forsvinne dersom man ikke får med det siste gebyret i saken når man betaler.

Metoden banken benytter er å avtale en felles innfrielsesdato for alle kravene som skal være med . Med en bekreftelse på dette fra alle kreditorene, vil man være trygg på at tingene blir gjort opp på den rette måten.

Når alt er utbetalt, vil banken justerere lånebeløpet i henhold til det som er utbetalt. Du får da en nedbetalingsplan med den renten og nedbetalingstiden dere er blitt enige om.

Refinansiere gjeld med betalingsanmerkning

Vi har nevnt at en betalingsanmerkning oppstår når det innledes rettslige skritt i forbindelse med inkassosaken.

Vi antydet også at de fleste långivere vil gi et automatisk avslag på en lånesøknad når de ser betalingsanmerkningen. Selv om du ikke opplyser om den, vil den komme fram under kredittsjekken.

Har du imidlertid sikkerhet , er det flere banker som kan se på saken selv om det er snakk om betalingsanmerkning. Prosessen blir da den samme som for refinansiering av annen inkassogjeld med sikkerhet.

Det vil derimot ikke være mulig å refinansiere gjeld med betalingsanmerkning hvis du ikke har noe å stille som sikkerhet.

Hva hvis du ikke får lån til å refinansiere inkassogjeld?

Refinansiering er definitivt den beste løsningen for å løse problemet med inkassogjeld, med mindre du har midler til å betale den ut kontant.Det bør absolutt prøves ut,

Men det er likevel ikke alle som vil få lån til å refinansiere inkassogjeld. Det kan være at man ikke har den sikkerheten som kreves, eller at man ikke anses å ha betalingsevne til det lånet som søkes.

Opplever du dette, er det likevel ingen grunn til å gi opp.Du må prøve å få til en ordning innenfor de rammene du har.

Det betyr at du må se hva du faktisk kan klare å betale på gjelden din, og foreslå betalingsplaner ut fra dette.

Hvis du ikke har inntekt til å betale i det hele tatt, for eksempel hvis du mottar midlertidige ytelser fra Nav, må du søke om betalingsutsettelse inntil situasjonen kan bedrereg.

Kommunene har en gjeldsrådgivertjeneste som kan bistå med dette, dersom du synes det er vanskelig å få til selv.

Dersom du er varig ute av stand til å nedbetale gjelden din, er det også mulig å søke om gjeldsordning. Da kontakter du Namsmannen i din aktuelle kommune for mer informasjon.

Spørsmål og svar om å refinansiere inkassogjeld

Hva betyr det å refinansiere inkassogjeld?

Det innebærer at du tar opp et nytt lån som du bruker til å betale ut en eller flere inkassosaker du måtte ha.

Hvorfor bør jeg refinansiere inkassogjeld?

Inkasso er kostbart, ressursoppslukende, kan gi deg betalingsanmerkninger og i siste instans gå til tvangsinndrivelse. Å bytte ut inkassogjelden med et nytt lån gir deg muligheten til å gjenopprette kontrollen over økonomien og få en lettere betalingssituasjon.

Hvilke banker kan refinansiere inkassogjeld?

I utgangspunktet vil de fleste bankene se på en søknad om refinansiering. Dersom du allerede har fått en betalingsanmerkning, vil de se på om du kan stille sikkerhet for lånet du søker. Enkelte banker har spesielle ordninger for slike situasjoner, med navn som omstartslån eller lignende.

Hvordan refinansierer jeg inkassogjeld?

Lag en god oversikt over gjelden du ønsker å refinansiere, og søk på vanlig måte. Redegjør spesielt for inkassogjelden der det er avsatt plass for det.

I denne artikkelen
 • Slik kan du refinansiere inkassogjeld
 • Slik refinansierer du
 • Hva er inkassogjeld?
 • En betalingsanmerkning er ikke en inkassosak
 • Derfor bør du refinansiere inkassogjeld:
 • Refinansiere inkassogjeld med sikkerhet
 • Refinansiering av gjeld og inkassogjeld uten sikkerhet
 • Slik jobber banken med å refinansiere inkassogjeld
 • Refinansiere gjeld med betalingsanmerkning
 • Hva hvis du ikke får lån til å refinansiere inkassogjeld?