Slik betjener du gjeld smart - alt du trenger å vite

Slik betjener du gjeld smart - alt du trenger å vite

Espen Flaa Nilsen | 8. jul 2021

Når du skal ta opp et nytt lån er det fort gjort å få litt tunnelsyn. Pengene skal gjerne brukes til noe man lenge har drømt om, og mange glemmer derfor at lånet også bør betjenes så effektivt som mulig. Alle lån, men spesielt de som tas uten sikkerhet bør man ha en plan for hvordan de skal betales tilbake, dette sikrer at du som låntaker kan spare tusenvis av kroner under nedbetalingsperioden.

Betjener du gjelden din på riktig måte kan du enkelt spare mye penger. Det eneste som kreves er litt god planlegging og at man prioriterer nedbetaling av gjeld for en periode. Da kan du regne med å oppnå gjeldsfrihet raskere enn den opprinnelige nedbetalingsplanen tilsier. Du vil oppnå økonomisk fleksibilitet raskere, og igjen kunne bruke penger på det du selv måtte ønske, fremfor nedbetaling av gammel moro.

Så sitter du med forbrukslån, kredittkortgjeld eller annen dyr forbruksgjeld du ønsker å bli kvitt? Da har vi samlet noen effektive tips for hvordan du mest mulig effektivt kan betjene gjelden din.

Søk refinansiering her

Hvor mye gjeld har du?

Det første steget på veien er å få en god oversikt over din eksisterende gjeldssituasjon. Mange betaler de månedlige fakturaene de mottar, men de har ingen oversikt over hvor mye de skylder totalt, eller hva vilkårene på de forskjellige lånene er. Du bør derfor innhente en oversikt over hvor mye og hvem du skylder penger.

Den letteste måten å gjøre dette på er ved å benytte Gjeldsregisteret som regjeringen etablerte i 2019. Her kan du logge inn med BankID og få en oversikt over all utestående gjeld du har til norske kreditorer, samt vilkår og gjenstående terminer på gjelden.

Selv om registeret vil gi deg en oversikt over total gjeld du har utestående, er det viktig å holde de forskjellige lånene adskilt. Det er nemlig lettere å fokusere på et lån om gangen slik at man enkelt ser progresjonen sin. Husk at det å oppnå gjeldsfrihet er omfattende arbeid, og vil ta tid. Ikke la deg skremme av høye totalsummer, men fokuser på et lån om gangen og jobb deg systematisk gjennom gjelden din.

Sett opp et levbart budsjett

En feil mange gjør når de skal kvitte seg med gjeld, er å undervurdere effekten av et skikkelig budsjett. Man er gjerne motivert til å kvitte seg med gjelden, men man begår feilen å legge opp til et alt for stramt og urealistisk budsjett. Fordelen med et enkelt budsjett er at du får en fullstendig oversikt over både inntekter og utgifter, du trenger ingen avanserte programmer eller apper, en notisbok eller et Excel ark vil holde lenge.

Å komme i gang med et budsjett vil kreve litt forarbeid, men det er verdt å legge ned dette slik at budsjettet oppfyller den hensikten som er tiltenkt. Ettersom hensikten vår med et budsjett er å kunne betale ned raskest mulig å gjelden, vil det kreve at vi har et nokså detaljert budsjett. Dette for at vi med sikkerhet skal vite hvor mye vi evner å betale ned ekstra på gjelden hver måned.

Det første et budsjett trenger å inneholde er inntekter og utgifter. For inntekter vil dette inkludere alle faste inntekter som lønn, trygd, utleieinntekter og lignende. Det viktigste er at dette er penger du med sikkerhet vet at kommer inn på konto hver måned. Neste post vil være utgifter. Her deler vi utgiftene mellom faste utgifter og gjennomsnittlig forbruk.

De faste kostnadene er eksempler som husleie, lån, forsikring, telefoni og lignende. Faste beløp vi vet kommer hver måned. Gjennomsnittlig forbruk er poster som transport, strøm, mat, og handling. Dette er poster vi vet dukker opp, men vi kan ved behov begrense forbruket.

Søk refinansiering her

Kartlegg betalingsevnen din

Når både inntekter og utgifter er lagt inn i budsjettet, vil vi se hvor mye som står igjen på konto. Det er dette beløpet vi er ute etter, disse pengene kan brukes til å innfri gjelden smartere og mer effektivt. Eksempelvis om 2000,- står igjen på konto når alle utgifter er dekket, anbefaler vi at 1400-1500,- brukes til gjeld, de resterende pengene bør gå til sparing slik at du bygger deg opp en bufferkonto over tid for uforutsette kostnader.

Noen vil gi seg her, men i de aller fleste tilfeller vil det være mer å hente ved å gå gjennom budsjettet en gang til. Nå har vi kartlagt alle utgifter og inntekter, men har vi egentlig behov for alle utgiftene? Det er her du kan spare inn mer penger. Alt handler om prioriteringer - og ikke sjeldent ubehagelige prioriteringer. Mest sannsynlig vil du måtte ta noen kjipe valg, men da er det viktig å huske at du jobber mot gjeldsfrihet, kortsiktige kjipe valg vil derfor være verdt det langsiktig.

Typiske ting som mange tar med i budsjettet sitt, men som egentlig kan sløyfes er abonnementer, turer på restauranter, handlevaner og lignende. Vi vet at det kan være kjipt å måtte si nei til en tur på byen, men det vil føles utrolig mye bedre å gå på byen uten en gjeldsbyrde når du når målet ditt. La derfor kredittkortet ligge og spar pengene i stedet.

Det samme gjelder for abonnementer, de aller fleste av oss har en rekke små beløp som trekkes hver måned, for ting vi sjeldent eller aldri bruker. Gå derfor nøye gjennom utgiftene dine og se om det er noe som kan avsluttes. Pengene spart kan benyttes til å innfri litt ekstra på gjelden.

Ced å kartlegge din økonomi og betalingsevne kan du raskere bli gjeldsfri

Sett opp en skikkelig nedbetalingsplan

Når du har alle detaljer på plass, budsjettet er satt opp, og alle utgifter er gjennomgått, er det på tide å sette opp en nedbetalingsplan. Denne bør i utgangspunktet inneholde hvor mye du setter av til gjeldsbetaling hver måned, når du skal starte og hvor lenge det er til du blir gjeldsfri. Heldigvis finnes det en rekke nedbetalingskalkulatorer på nett som kan gjøre utregningene enkelt for deg.

Du kan alltid sette opp din egen ved hjelp av Excel eller et regneark om dette er å foretrekke. Sitter du på mer enn et lån samtidig er det viktig å holde disse adskilt, samtidig som du har oversikt over totalt utestående beløp. Flere studier fra USA viser nemlig at man var mer motivert til å kvitte seg med gjeld om man fokuserte på et lån om gangen. Hemmeligheten bak dette var at man så raskere progresjon og opprettholdt derfor motivasjonen sin lenger.

Noe annet som kan vurderes er å søke banken om avdragsfrihet på boliglånet i en periode. Dette vil frigjøre ekstra penger som kan hjelpe på nedbetalingen av gjelden din. Det er viktig å huske at alle monner drar, ei krone mer innbetalt, er ei krone mindre med rente på.

Sett opp en motivasjonsliste for dårlige tider

Det er ingen hemmelighet at det å bli gjeldsfri krever hardt arbeid over tid. Spesielt om du har et større lånebeløp og trang privatøkonomi til å starte med. Du vil derfor måtte belage deg på å ta en rekke kjipe avgjørelser underveis for å nå målet om gjeldsfrihet.

Vi anbefaler derfor at du samtidig som du setter opp nedbetalingsplanen din, setter opp en motivasjonsliste. Her skriver du opp alle fordelene du vil ha ved å bli gjeldsfri, og hvorfor du er villig til å jobbe hardt for å nå målet. Kanskje vil du kunne reise på en ferietur du alltid har drømt om? Pusse opp boligen? eller få nødvendig fleksibilitet til å rett og slett nyte livet.

Uansett hva du måtte komme på så skriv det ned på listen din. Denne vil hjelpe deg når tidene blir tøffe og du trenger en påminnelse om hvorfor du valgte starte på arbeidet i utgangspunktet.

Prioritere nedbetaling av gjeld

Nå som vi har gjort alt forarbeidet er det bare en ting som gjenstår, nedbetaling av selve gjelden. Du bør forsøke å kvitte deg med all gjeld uten sikkerhet så fort som mulig. Med et detaljert budsjett og god oversikt har du alle verktøyene nødvendig for å komme i gang raskt og effektivt.

Ved å jobbe målrettet mot gjeldsfrihet vil du raskt se bedring i privatøkonomien og langsiktig få en mer fleksibel økonomi. Andre goder vil være at bankene kan tilby bedre vilkår etterhvert som din kredittscore forbedres underveis.

Hold deg derfor til planen og sett gjerne inn ekstra beløp til nedbetaling av gjeld når du har muligheten til dette.

Spørsmål og svar

Hvilke lån bør betales ned først?

I utgangspunktet bør du fokusere på lånet med høyeste effektiv rente først, på denne måten sikrer du deg at den mest kostbare gjelden innfris først.

Trenger jeg et budsjett?

Mange undervurderer verdien av et godt budsjett, ettersom hver krone teller for å nå målet raskest mulig vil et budsjett absolutt være et verdifullt verktøy.

Kan jeg refinansiere om jeg har betalingsanmerkninger?

Om du har betalingsanmerkninger vil de aller fleste bankene kreve sikkerhet i bolig for å innvilge refinansiering. Du bør derfor forsøke å innfri betalingsanmerkninger før du søker om lån.

Hvilken rekkefølge bør man betale ned gjeld?

Den vanligste rekkefølgen for kostbar gjeld: Kredittkort, SMS lån, privat lån, Forbrukslån, annen gjeld. Bruk gjeldsregisteret aktivt, der vil det fremkomme vilkårene på de forskjellige lånene dine.

Hvordan sjekker jeg hvem jeg skylder penger?

Det offentlige gjeldsregisteret er en gratis tjeneste som regjeringen introduserte i 2019. Her innrapporterer alle banker og kredittforetak i Norge daglig hva forskjellige kunder har fått innvilget. Du vil med andre ord finne en detaljert oversikt over all utestående gjeld her.

I denne artikkelen
  • Hvor mye gjeld har du?
  • Sett opp et levbart budsjett
  • Kartlegg betalingsevnen din
  • Sett opp en skikkelig nedbetalingsplan
  • Sett opp en motivasjonsliste for dårlige tider
  • Prioritere nedbetaling av gjeld