Slik kvitter du deg raskest mulig med forbrukslånet - 2022

Slik kvitter du deg raskest mulig med forbrukslånet

Christoffer Liven | 13. jan 2022

Det vil alltid være ugunstig for privatøkonomien din å sitte med høy belåningsgrad. Uansett om det er kredittkortgjeld, forbrukslån eller annen gjeld vil det svekke kredittscoren din, og medføre at du oppnår dårligere vilkår. Derfor bør du som utgangspunkt alltid forsøke å kvitte deg med gjelden så raskt som mulig.

Mange opplever at det å ta fatt på stor gjeld er både umotiverende og en svært omfattende oppgave. Det er derfor viktig at du går løs på oppgaven riktig. Dersom du gjør dette kan du innfri gjelden raskere enn nedbetalingsplanen og oppnå en mer fleksibel privatøkonomi.

Vi skal derfor se nærmere på noen grep du kan ta for å kvitte deg med forbrukslånet raskest mulig. Følger du grepene vi presenterer i denne artikkelen, så er sannsynligheten for at du klarer korte nedbetalingstiden på gjelden din betraktelig.

Du trenger en nedbetalingsplan for å bli kvitt gjelden

Det første du trenger for å bli kvitt gjelden din er å lage en nedbetalingsplan. Uten en klar plan på hvordan du har tenkt å kvitte deg med gjelden, vil de fleste oppleve det vanskelig å komme noen særlig vei. Fordelen med en nedbetalingsplan er at du har noe håndfast å forholde deg til og som sørger for at du målrettet jobber mot gjeldsfriheten.

Hovedsakelig vil en nedbetalingsplan sørge for at du holder en stø kurs. Årsaken til dette er at vi mennesker generelt er dårlige pragmatikere når det gjelder egen økonomi. Luftige mål om gjeldsfrihet blir ofte glemt bort dersom vi får inn ekstra penger på konto, og det er noe vi ønsker oss.

Konsekvensen av dette er at til tross for at man stadig får inn beløp som feriepenger, skattepenger og eventuelle bonuser får gjerne pengene bein å gå på. Da er det viktig å huske at belønningen for gjeldsfrihet er enormt mye saftigere enn impulskjøp og prioritere i henhold til nedbetalingsplanen. Alle tilbud om lån kommer med en nedbetalingsplan, men det er viktig å huske at dersom du klarer innfri lånet fortere, kan du potensielt spare store beløp i rentekostnader.

Du trenger ikke lage en omfattende og komplisert nedbetalingsplan. Planen trenger kun inneholde strategi, startdato for nedbetalingsplanen, hvor mye du skal innfri hver måned og en oversikt over de utestående beløpene du skal innfri.

De to beste strategiene for nedbetaling av gjeld

Det finnes utallige fremgangsmåter for hvordan du kan kvitte deg med gjelden din på, men det er spesielt to som har vist seg å være effektive uansett hvordan og hvor mye gjeld du har utestående. Disse to er snøballmetoden og snøskredmetoden. Til felles har begge strategiene at de fokuserer på et beløp om gangen, og på den måten systematisk innfridd gjeld basert på forskjellige kriterier.

Med snøballmetoden innfrir du gjeld i stigende rekkefølge. Dette betyr at du innfrir de minste beløpene først, og deretter systematisk jobber deg oppover mot det største lånebeløpet. Dette kan være spesielt nyttig dersom du sitter på en rekke dyre smålån eller dyr gjeld slik at du oppnår en mer oversiktlig økonomi samtidig.

Snøskredmetoden har en noe annerledes fremgangsmåte. Her også vil du fokusere på et lån om gangen, men du betaler hele tiden ned på det lånet som har høyest effektiv rente. På denne måten vil du hele tiden forsøke å kvitte deg med lånet som koster mest i renter fremfor hvilket lån som er størst eller minst.

Begge strategier er godt testet og fungerer godt, men det er viktig at du velger en strategi og holder deg til denne. Hyppig skifte mellom forskjellige strategier vil kunne forsinke fremgangen din og gjøre at du betaler unødvendig mye i omkostninger underveis.

Lag en plan for nedbetaling av lån uten sikkerhet og hold deg til planen, da blir du raskere gjeldsfri

Fokuser på forbrukslånet ditt først eller lånet med høyest rente

Dersom du sitter med både boliglån og lån uten sikkerhet, vil begge strategiene fortsatt fungere utmerket. Mest sannsynlig vil forbrukslånet ha det laveste beløpet og den høyeste renten. Du vil derfor uansett kvitte deg med gjeld uten sikkerhet først. I følge en studie gjennomført i USA er det imidlertid verdt å merke seg at du bør betale ned ett lån om gangen.

Studien viste at de som fokuserte på et lån om gangen, fremfor å betale litt på alle hver måned, i snitt klarte å kvitte seg med gjelden 15% raskere. Denne reduksjonen i nedbetalingstid kan fort resultere i flere tusen kroner i form av renter og gebyrer.

Men det er sjeldent banken vil gå med på at du ikke skal betale ned på f.eks. boliglån mens du prioriterer forbruksgjelden din. Det du derimot kan søke om er avdragsfrihet for en begrenset periode. Da betaler du bare renter på boliglånet og kan prioritere å bli kvitt den gjelden som er dyrest å ha langsiktig. Det ekstra beløpet du sparer på avdragsfriheten kan benyttes til å innfri annen gjeld og på den måten spare deg penger.

Uansett hvilken strategi du velger vil det være lurt å inkludere banken din i planen. Dersom du forklarer at du forsøker kvitte deg med en del av gjeldsbyrden din og derfor søker alternative løsninger for boliglånet ditt, vil mange banker være villige til å legge til rette for dette. Det at du kvitter deg med gjeld vil være positivt for banken også, ettersom det da vil være en mindre risiko for mislighold av den resterende gjelden din.

Sett av et fast månedsbeløp og betal det konsekvent

Ønsker du å oppnå gjeldsfrihet er det viktig å konsekvent jobbe mot målet ditt. Alt du kan betale utover de faste avdragene er bra, men for at du skal nå målet vil det kreve prioritering over tid. Du bør derfor starte med å sette opp et budsjett for privatøkonomien din. Her kartlegger du faste inntekter, samt faste utgifter og gjennomsnittlig forbruk. Det som blir til overs når de nødvendige kostnadene er dekket kan benyttes til å innfri gjeld.

Her er det viktig at du er realistisk. Selv om høy motivasjon til å nå målet er viktig, må du ta høyde for privatøkonomien. Ikke legg opp til en nedbetalingsplan som vil tære på hverdagsøkonomien og gå på bekostning av levestandard. Legg derfor inn litt slingringsmonn i budsjettet ditt. Om du ser at du sitter igjen med 2000,- hver måned, legg inn 1400-1500,- som ekstra nedbetaling på gjeld. Dette gjør at du har en liten buffer for uforutsette kostnader eller kan legge av litt til generell sparing.

Ikke glem hvorfor du startet

Mange starter på en strategi om å bli gjeldfri, men faller fra underveis. Det er derfor viktig å huske hvorfor du ønsket å bli gjeldfri i utgangspunktet og holde motivasjonen oppe. Det kan bli svært krevende å prioritere nedbetaling av gjeld over tid dersom du egentlig vil bruke pengene til andre ting.

Derfor bør du som en del av strategien lage en motivasjons liste sammen med nedbetalingsplanen din. Skriv ned de årsakene som gjør at du ønsker bli kvitt gjelden og hvorfor det er verdt å midlertidig ofre annet forbruk for å nå dette målet. Kanskje det vil gi deg friheten til å reise på en etterlengtet ferie, pusse opp boligen eller endelig kjøpe den hytten på fjellet familien har ønsket seg?

Hensikten med listen er at du skal huske hvorfor du startet og øke sannsynligheten for at du holder deg til nedbetalingsplanen når andre ting enn nedbetaling på gjelden frister mer. Målet om gjeldsfrihet er langt og omfattende arbeid, men belønningen vil absolutt være verdt det.

Prioritere nedbetaling av gjeld raskest mulig - alltid

Skal du kvitte deg med et omfattende lånebeløp vil det kreve både tid og innsats. Du må derfor være bevisst på hvor omfattende arbeid du begir deg ut på. Det viktigste underveis er at du konsekvent prioriterer nedbetalings av gjelden din frem til målet er nådd. Sannsynligvis vil dette kreve en del kjipe avgjørelser underveis, men i det store bildet vil du spare mye penger på gjeldsfriheten.

Spesielt når det kommer inn ekstra beløp på konto kan det være fort gjort å la seg friste. Tilgodehavende på skatten eller feriepenger kan innfri store enkeltbeløp av restgjelden din, men det er oftest kjipt sammenlignet med å bruke de på noe morsomt. Da er det viktig å finne frem motivasjonslisten igjen og huske hvorfor du startet ferden din mot gjeldsfrihet.

Spørsmål og svar

Hvordan får jeg oversikt over alt jeg skylder?

I 2019 innførte myndighetene et offentlig gjeldsregister, her blir all utestående gjeld, samt rammekreditt innvilget hos norske kredittforetak og banker innrapportert. Her vil du blant annet finne utestående beløp, samt rente og avdrags kostnad på de aktuelle lånene helt gratis.

Hvilken rekkefølge burde man innfri gjelden?

Du bør alltid fokusere på gjelden med de høyeste kostnadene først. Det vil sjeldent lønne seg å innfri f.eks. et studielån før kredittkortgjeld eller forbrukslån.

Hvor finner jeg den effektive renten på lånet mitt?

I mange tilfeller vil du finne dette på den månedlige fakturaen du mottar fra kreditoren, men også i gjeldsbrevet vil du finne detaljert om lånet ditt. Skulle du være i tvil kan du også kontakte den aktuelle låneinstitusjon.

Hvilken strategi er best for å kvitte seg med gjeld raskt?

Det finnes utallige måter du kan kvitte deg med gjeld på, men snøballmetoden og snøskredmetoden har gjennom en rekke studier fått påvist best effektivitet.

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Når du tar opp lån vil du bli presentert med to forskjellige renter, nemlig nominell og effektiv rente. Nominell rente er grunnrenten som tilbyderen krever for å låne ut pengene. Effektiv rente derimot er den totale kostnaden knyttet til lånet inkludert gebyrer og rentekostnader.

I denne artikkelen
  • Du trenger en nedbetalingsplan for å bli kvitt gjelden
  • De to beste strategiene for nedbetaling av gjeld
  • Fokuser på forbrukslånet ditt først eller lånet med høyest rente
  • Sett av et fast månedsbeløp og betal det konsekvent
  • Ikke glem hvorfor du startet
  • Prioritere nedbetaling av gjeld raskest mulig - alltid