TRAFIKKREKORD: Til tross for en svak krone og generell dårlig økonomisk situasjon i verden, opplevde Avinors lufthavner en klar økning i antall reisende. 
Arkivfoto: SCANPIX
TRAFIKKREKORD: Til tross for en svak krone og generell dårlig økonomisk situasjon i verden, opplevde Avinors lufthavner en klar økning i antall reisende. Arkivfoto: SCANPIXVis mer

Finanskrisa dempet ikke reiselysten

Vi fløy som aldri før i 2009.

Vi flyr som aldri før.

Til tross for finanskrisen, økte flytrafikken via Avinors lufthavner i fjor med nesten én million passasjerer.

Til sammen fløy 39 547 090 reisende til og fra en av Avinors lufthavner i 2008, nesten en million flere enn i 2007.
Det tilsvarer en økning på 2,2 prosent, opplyser Avinor i en pressemelding.

Desembertallene viste imidlertid en nedgang på 3,7 prosent sammenlignet med samme måned året før.

Den svake krona er trolig en av hovedårsakene til nedgangen, mener konsernsjef Sverre Quale.

- Hvis vi ser bort fra Oslo Lufthavn Gardermoen, har ikke nedgangen ved de andre store lufthavnene de siste månedene vært dramatisk, noe også desembertallene bekrefter. Uten finansuroen ville passasjertallet for første gang i historien ha passert 40 millioner, sier Quale.

I underkant av 2,6 millioner passasjerer reiste til og fra en av Avinors lufthavner i desember.

Nedgangen i passasjertall var sterkest for Oslo Lufthavn Gardermoen, som hadde 6,1 prosent færre passasjerer i desember enn i samme måned 2007.


(NTB)