Kraftlinjer truer verdensarvstatusen

Norges Vassdrag og Energivesen har gitt konsesjon til nye luftspenn over fjordene på Vestlandet.

INNSEILING: Lenger ute i Storfjorden kan kraftspenn dominere luften over innseilingen mot Geirangerfjorden. Fotot: Andreas Mihats
INNSEILING: Lenger ute i Storfjorden kan kraftspenn dominere luften over innseilingen mot Geirangerfjorden. Fotot: Andreas MihatsVis mer

||| Det Vestnorske fjordlandskapet ble i 2006 kåret til Verdens Vakreste reisemål av National Geographic. Nå kan verdensarvstatusen ryke.

Den Norske Turistforening frontet i fjor en aksjon sammen med NHO Reiseliv. De gikk i mot luftspenn og inn for sjøkabling under de viktigste fjordene. Konsesjonsvetaket om bygging av de store luftspenn over fjordene mellom Sogn og Sunnmøre skaper fortvilelse.

- Dagens teknologi gjør det mulig å ha kabling ned i fjordene. Vi kan ikke kopiere 50 år gamle synder og bruke gårsdagens teknologi på noe som skal stå der i 100 år.  Krohn Devold, generalsekretær i DNT, er ikke nådig.
Hun mener at NVE benytter gammel praksis og regnemåte.
-NVE sine regnestykker tar ikke hensyn til reiseliv og friluftsverdier, politikerne må fortelle dem det. Den tidligere forsvarsministeren er tydelig på hvor skylda skal plasseres.

KRAFTIG
NVE mener at de har tatt hensyn til miljøet ved at det er lagt inn forutsetninger om at gamle ledninger og master skal rives. At disse er planlagt erstattet med vesentlig kraftigere kabler og større master gjør ikke motstanderne blidere.
-NVE mener at planene er mer miljøvennlig fordi det vil bli mange nye transformatorstasjoner med mulighet for å kople på vindkraft og strøm fra små kraftverk, sier medierådgiver Hilde Totland Harket.  
NVE er mest opptatt av forsyningssikkerheten og større likhet i energiprisene over hele landet.

INNGREP
Høyere master og større spenn vil kreve enda tydeligere merking enn det som er planlagt. Dagbladet erfarer at slike krav er kommet fra flysikkerhetshold. Synligheten vil da bli betydelig i forhold til eksisterende og saneringsmodne kraftspenn.
 
- Fjordlandskapene er selve inndriveren til Norge og vår viktigste merkevare. For de fleste utenlandske turistene er fjordene det de forbinder med Norge. Ragnar Heggedal, president i NHO Reiseliv er ikke i tvil om fjordenes verdi.
- Fjordenes betydning for reiselivsnæringen kan ikke måles i kroner og må regnes i et langt perspektiv. Vi snakker om en forvaltning for framtida, en arv for generasjoner og all næring knyttet til reiseliv.  
 -Myndighetene må være sitt ansvar bevisst. Skal man satse på reiseliv må man satse på fjordene, avslutter han.

BEKYMRET: DNTs Kristin Krohn Devold. Foto: Jørn H. Moen
BEKYMRET: DNTs Kristin Krohn Devold. Foto: Jørn H. Moen Vis mer

VERDENSARV
I fjor sa Trond Taugbøl hos Riksantikvaren at kraftlinjer i det planlagte området ville kunne føre til en strykning av fjordene fra verdensarvlista.

- UNESCO vil reise spørsmål om dette er forsvarlig forvaltning, foteller Kris Endresen, direktør for UNESCO-senteret i Oslo.
Hun mener at det er beklagelig at politikerne ikke tar konsekvensen av at det vestnorske fjordlandskapet er skrevet inn på verdensarvlista.
Endresen synes det er sterkt beklagelig at rike land som Tyskland og Norge ikke er villige til å sette inn nok resurser til å forvalte verdensarven på en skikkelig måte. Hun setter fjordene i sammenheng med situasjonen til tyske Dresden.
Dresden står på listen over verdensarv i fare og blir etter alt å dømme strøket av listen i år.
En norsk kraftutbygging i fjordlandskapet skaper bekymring nå som konssjonen er gitt.
- Man må regne med at Norge blir bedt om, fra UNESCO, å redegjøre konkret og detaljert for sine planer i Verdensarvområdet, avslutter hun.

 

BEKYMRET: Kris Endresen, direktør ved UNESCO-sentret i Oslo. Foto: Ole C. H. Thomassen
BEKYMRET: Kris Endresen, direktør ved UNESCO-sentret i Oslo. Foto: Ole C. H. Thomassen Vis mer