SAS må kutte milliarder

Selv om de slår seg sammen med andre selskaper.

SAS-gruppen forbereder seg på ytterligere milliardkutt på omkostningssiden. Det er nødvendig - uansett om konsernet vil fortsette som uavhengig selskap eller om man vil by seg fram for andre flyselskaper.

At det skal være styremøte i SAS-konsernet torsdag, og at temaene kan kobles til den senere tids forhandlinger med fagforeningene om kollektivavtalene, er alminnelig kjent - selv om ingen av konsernets sjefer vil bekrefte noe som helst.

Det er også kjent at konsernsjef Mats Jansson allerede har vært i møter med fagforeningspartene for å skape «en felles virkelighetsforståelse av selskapets situasjon» - slik Jansson uttrykte seg da det bedrøvelige 3. kvartalsresultatet ble offentliggjort i oktober.

2 til 4 milliarder

Spareplaner er det nok av i SAS-gruppen, og den overordnede planen heter Strategi 2011 (S11). Planen har som mål å gi konsernet et overskudd på 3 milliarder kroner innen 2011, innbefattet et mål om å barbere omkostningssiden med vel 2 milliarder kroner innen 2009. I lys av finanskrisen og de svake økonomiske utsiktene for 2009, kommer trolig rammen nå for S11 til å bli utvidet med fra 2 til 4 milliarder kroner.

Dette vil man, ifølge den danske finansavisen Börsen, oppnå med en produktivitetsforbedring på 20 prosent, og forbedringen skal komme ved at de ansatte jobber mer og viser fleksibilitet.

Administrasjonen ønsker også lønnsfrys i ett eller to år samt endrede regler for diett. Videre vil man innføre lønnsreduksjon for enkelte ansattegrupper og endre pensjons- og forsikringsavtalene.

SAS Norge skal etter nyttår være 100 færre ansatte, og en lang rekke sommerlige reisemål rundt Middelhavet er besluttet nedlagt i forbindelse med at SAS Norges flypark skal slankes med åtte fly.

Lufthansa

Forholdet til Lufthansa blir alltid beskrevet når SAS fremtid som moder for blant annet tre nasjonale SAS-selskaper blir beskrevet. Men det synes ikke som Lufthansa er inne i noen formelle forhandlinger med SAS akkurat nå.

Det tyske storselskapet meddelte for en tid siden at eventuelle planer om å diskutere fremtiden med SAS er lagt på is. Det skjedde trolig på grunn av at SAS ennå ikke er i en slik økonomisk situasjon at det er interessant for Lufthansa å finne en ordning for SAS langt utover det samarbeid man har i Star Alliance.

Blir Lufthansa fristet, kan to ting skje - bryllup eller fortsatt forlovelse. Det blir enten at tyskerne kjøper de tre landenes aksjer på 50 prosent eller kjøper hele SAS-gruppen og skaper et nytt skandinavisk selskap. Fortsatt forlovelse betyr blant annet at de to selskapene deler europatrafikken, men konkurrerer med hverandre på pris. Og på hjemmebane i SAS blir det fortsatt harde tider.

(NTB)