MOBBING

I TALL

person
Dagbladet mot mobbing grafikk

- 58 000 barn mobbes i norsk skole

Hver dag går tusenvis av norske barn på skolen med en klump i magen. De opplever utestengning, baksnakking, å bli ertet, slått eller kalt stygge ting.

NTNU Samfunnsforskning har regnet ut at 58 000 barn fra 1. til 10. klasse nå mobbes regelmessig.

Mer enn 20 år etter at en nullvisjon om mobbing ble lansert av daværende statsminister, og snart seks år etter at nullvisjonen ble lovfestet, øker mobbingen i norsk skole.

Én av ti sjuendeklassinger sier nå at de blir mobbet. Men hvor mye mobbing er det på hver enkelt skole og i hver enkelt kommune?

Dagbladet har samlet tallene her, slik at du kan sjekke din skole, din kommune, ditt fylke og klagesakene til din statsforvalter.

Det er store forskjeller, og det er mye mer mobbing på noen skoler og noen trinn.

- Irene Hilleren, Utdanningsdirektoratet

I denne portalen har vi samlet mobbetall fra Elevundersøkelsen og Ungdata, samt klagesaker til statsforvalterne.

Mobbing i grunnskolen

2021-2022

0

barn i grunnskolen, fra 1. til 10. trinn, mobbes.

2022-2023

0

barn i grunnskolen, fra 1. til 10. trinn, mobbes.

58 000 barn ble mobbet forrige skoleår og 46 500 året før i norsk grunnskole. Det er en økning på 11 500 mobbede på ett år. Det er NTNU Samfunnsforskning som har beregnet dette, med utgangspunkt i den årlige Elevundersøkelsen.

I Elevundersøkelsen svarer barn fra 5. til 10. trinn på om de mobbes av medelever eller voksne på skolen.

Mobbedefinisjonen i Elevundersøkelsen: «Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.»

Andel barn som mobbes

2022-2023

0,0 %

Dette er andelen barn fra 5. til 10. trinn i grunnskolen som ifølge Elevundersøkelsen oppgir å bli mobbet.

Andel sjuendeklassinger som mobbes

2021-2022

0,0 %

2022-2023

0,0 %

Dette er andelen sjuendeklassinger som ifølge Elevundersøkelsen mobbes.

Andel tiendeklassinger som mobbes

2021-2022

0,0 %

2022-2023

0,0 %

Dette er andelen tiendeklassinger som ifølge Elevundersøkelsen mobbes.

Andel mobbing / Ungdata

2021

0,0 %

2022

0,0 %

Dette er andelen skoleelever på ungdomstrinnet i Norge som mobbes, ifølge Ungdata-undersøkelsen.

Klagesaker til statsforvalterne

2022

0

av

10

klager viser at skolen gjorde for lite for å stoppe mobbingen.

Skolen har plikt til å ta affære overfor mobbing. Hvis elever og deres foresatte mener skolen ikke har gjort nok for å stanse/forebygge mobbing, kan de klage til Statsforvalteren. I ni av ti klagetilfeller har klager fått medhold i at skolen har brutt loven.

Skoler som mangler tall

7. trinn

0,0 %

10. trinn

0,0 %

Svært mange skoler/klassetrinn får ikke resultatene av Elevundersøkelsen, av personvernhensyn. Utdanningsdirektoratet vil at tallene skal brukes til å bedre skolemiljøet. Det er vanskelig uten tallgrunnlag.

Det er en eksplosjon av meldinger. Vi ser at det dreier seg om mange barn, og at de fleste av sakene er alvorlige.

- Kjersti Botnan Larsen, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Demanglendetallene

Elevundersøkelsen har store svakheter i grunnlaget skolene har for å vurdere elevenes hverdag.

MANGEL PÅ TALL

7 av 10 skoler mangler tall fra forrige skoleår.

ANONYMISERTE TALL

Hvis færre enn seks elever sier de blir mobbet, blir tallene for hele klassen anonymisert.

SKOLER I NÆRHETEN

Hvis tall fra en skole kan brukes til å vurdere miljøet på en annen skole i nærheten, hvor tallene er skjult, blir også disse tallene anonymisert.

FLERE UNDERSØKELSER

Fordi sju av ti skoler mangler tall fra Elevundersøkelsen, har Dagbladet samlet tall fra Ungdata-undersøkelsen og antall klager til statsforvalterne for å gi et mer helhetlig bilde av mobbing i norsk skole.