Dagbladet Logo
Dagbladet Logo

Linda (16): Jobbet gratis som vaskehjelp og barnevakt

Scroll ned

RØMTE: Linda (16) fikk hjelp hos International Organisation for Migration (IOM) i Skippergata. Foto: Tomm W. Christiansen / Dagbladet

Lukk meny Vis meny Barnas historier

Det var 17. mars 2014. Mens storbylivet kokte rundt henne, og hovedstadens knutepunkter gikk i et vårlig høygir, tuslet Linda (16) bortover Skippergata.

Målet var kontoret til International Organisation for Migration (IOM). Planen var å finne en vei ut av helvete.

Linda sa til IOM at hun hadde kommet til Norge med tog, sammen med flere andre ungdommer - under dekke av å skulle delta på et kulturarrangement. Først, forklarte hun, hadde hun bodd hos en kvinne i et annet europeisk land. Kvinnen hadde ikke latt henne være utendørs. Jenta sa at hun hadde hatt noen oppdrag som barnevakt og vaskehjelp, men at hun aldri fikk lønn. Linda fikk heller ikke gå alene utenfor huset. Da kvinnen ikke kunne ta hånd om henne lenger ble Linda sendt til Norge.

 
 

I Norge kom en mann og hentet henne. Han kjørte Linda til sin leilighet, heller ikke herfra fikk den unge jenta gå ut alene.

Ikke på skole

Dagbladet er kjent med at andre barn fra samme miljø også har fortalt om det som framstår som slavelignende forhold.Basert på opplysningene Linda ga til IOM fant Oslo-politiets seksjon for organisert kriminalitet grunn til å tro at hun var utsatt for menneskehandel, ifølge vedtaket fra fylkesnemnda. Barneverntjenesten anmeldte saken, og politiet opprettet sak. Jenta ga imidlertid flere forskjellige forklaringer.

I Norge hadde hun bodd hos flere forskjellige personer. Hun hevdet hun var blitt satt til husarbeid, matlaging og barnepass hos familier på ulike steder i Oslo-området.

Enkelte av oppdragsgiverne skal ha behandlet henne dårlig, mens andre var snillere og blant annet ga henne gaver.


Linda (16)

Hemmelig adresse

Politiet mente jenta var utsatt for menneskehandel, og fant forbindelser til en annen sak. Ifølge politiet var det flere barn fra samme opprinnelsesland som jobbet svart i Norge, og politiet mente det var svært stor fare for at jenta var blitt og ville bli utnyttet til tvangsarbeid. Jenta ville selv ha hjelp.

 
 

Lindas advokat mente hun burde få mildere hjelpetiltak enn barnevernet ønsket, og at hun skulle få reise til hjemlandet.

Fylkesnemnda vedtok 11. april 2014 at Linda skulle bo på institusjon med skjult adresse, uten mulighet til å ta imot besøk eller kommunisere pr. post, telefon eller på annet vis. For å beskytte henne fra tvangsarbeid og utnyttelse.

Lindas verge ønsker ikke å kommentere saken.

Dagbladet har endret barnas navn, og anonymisert enkelte detaljer i deres historier.