10- 0 til Valgerd

Regjeringen kommer ikke til å gi ei krone mer til Norges Idrettsforbund før økonomistyringen er blitt vesentlig bedre. Det betyr at Valgerd bestemmer alt.

Thomas Sæbø

Det er det eneste som er sikkert etter gårsdagens møte mellom idrettspresident Kjell O. Kran og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland. Etter møtet gikk Kjell O. Kran veldig langt i å innrømme at det er NIFs egen feil at de nå står i en prekær pengekrise.

- Det er selvsagt litt vår egen skyld at vi er i den situasjonen vi er i nå. Det er klart vi må ta selvkritikk på det, sier Kran til Dagbladet.

Regnskapet for 2003 er tidligst klart i mars, og uten å røpe hvor blodrøde tallene er, så er Kran klar på en ting:

- Vi har hatt en for rotete økonomistyring, og det har gitt oss et kjempeproblem, sier han.

- Hvorfor?

- Vi har ikke hatt dyktige nok folk. Men nå ser det endelig ut som at vi har fått orden på det, blant annet har vi fått en ny økonomisjef som er kjempeflink.

Dagbladet vet at sentrale folk i departementet i løpet av de siste åra fullstendig har mistet tilliten til generalsekretær Ivar Egeberg, som for to uker siden fikk permisjon fra jobben, for å jobbe med å skaffe sponsorinntekter til NIF i selskapet OnTarget.

Mye ugjort

Egeberg er arkitekten bak den nye Tippenøkkelen i 2002, men han har ikke greid å sikre at NIF, selv med økte bevilgninger, har greid å holde budsjettene. Noe idrettspresident Kran også har småtrøbbel med å ta ansvaret for.

- Det er klart jeg har ansvaret til slutt. Men jeg har ikke noe med den daglige administrasjonen å gjøre. Jeg er primært bare leder for styret, sier han.

Og skyver med det svaret indirekte ansvaret over på Egebergs bord.

- Men du som er økonom av yrke burde vel ha peiling på økonomistyring i store bedrifter?

- Ja, det kan du spørre om, sier Kran.

- Ja, vi spør?

- Det er mye jeg kan, som jeg ikke har gjort her i livet.

På møtet ble NIF og departementet enige om å gå gjennom detaljer i NIFs regnskaper, budsjetter og organisasjonsstruktur.

Det betyr at hver stein må vendes for at Valgerd & Co. skal kunne gi de pengene NIF mener de trenger for å drive norsk idrett.

Vil forstå

- Vi må sørge for at vi snakker samme språk, sier Kran.

Og Valgerd er innstilt på å prøve å forstå.

- Først må vi bli enige om virkelighetsbeskrivelsen. Deretter må vi finne løsninger, og når vi kommer så langt kommer jeg til å involvere meg sterkt i arbeidet, sier Svarstad Haugland.

- Så du utelukker ikke flere midler hvis dere finner gode argumenter for det?

- Nei, det er klart at kunnskap og innsikt er viktig i vurderingene. Det viktigste er at regnskapstallene for 2003 kommer på bordet så fort som mulig.

- Unngå trøbbel

For partene er fortsatt milevis fra hverandre på mange punkter:Detaljstyring og øremerking av midlerFordelingsnøkkelen Tildelingsprosedyrer

Før den nye Tippenøkkelen ble innført i 2002, styrte NIF i langt større grad bevilgningene fra regjeringen selv. Men da Stortinget vedtok at idretten skulle ha 50 prosent av tippemidlene, ga de også sterke føringer på kontroll av hva pengene skal brukes til. Derfor er Svarstad Haugland steil på at regjeringen ikke vil gi fra seg retten til å detaljstyre bevilgningene.

- Jeg forholder meg til Stortinget og de vedtakene som er gjort der. Jeg har fått visse krav fra kontrollkomiteen i Stortinget, som jeg må forholde meg til for å unngå trøbbel. Det er mitt bakteppe når tildelingen ble gitt, og tildelingen er også gitt på bakgrunn av de signalene jeg har fått fra Stortinget, sier Svarstad Haugland.

- God tilbakemelding

Og mens Kran og NIF tviholder på at det blodrøde regnskapet for 2003 ikke har noe å gjøre med innstramningene på 2004-budsjettet å gjøre, så er Valgerd mer vag.

- Jeg vil ikke gå inn på detaljene.

- Men Kulturdepartementet mener det henger sammen?

- Ting henger jo sammen. Det er opplagt. Og dette er punkt som jeg tror det vil bli vanskelig å bli enige om, sier hun. NIFs kritikk om svak informasjon før tildelingen avviser hun også kontant.

- Jeg har sjelden fått så god tilbakemelding på en sak som denne. Også fra idretten.

- Men idretten mener de burde fått vite tidligere at de ikke fikk pengene de søkte om?

- NIF er heldige. De fikk vite om bevilgningene før jul. Andre må vente til utpå nyåret. Vi hadde et møte dagen før bevilgningen ble gitt (18. desember. red.anm.). De har aldri før fått så god informasjon som nå, sier statsråden.

KLEMME, KLEMME... Valgerd var på godfot med alle i går, men særlig med Bjørge Stensbøl.
LUTTER VELVILJE? Valgerd Svarstad Haugland og Kjell O. Kran viste seg begge fra sin beste side i møtet i går. De ble enige om at de var uenige, og unngikk ukvemsordene i denne omgangen.