FÅR MOTBØR: Craig Reedie og verdens antidopingbyrå, WADA, får ramsalt kritikk av nasjonale antidopingsjefer. Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone/ AP
FÅR MOTBØR: Craig Reedie og verdens antidopingbyrå, WADA, får ramsalt kritikk av nasjonale antidopingsjefer. Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone/ APVis mer

Antidopingledere til angrep på WADA-anbefaling

13 antidopingsjefer til angrep på WADA: - Uakseptabelt

Antidopingledere fra 13 land, blant dem Norge, reagerer kraftig på at WADA anbefaler å oppheve utestengelsen av Russlands skandalebefengte antidopingbyrå.

Tirsdag kom lederne av antidopingbyråene i Australia, Canada, Finland, Irland, Japan, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Storbritannia, Tyskland, USA og Østerrike med en felles uttalelse i saken.

Det er WADAs uavhengige komité for regeletterlevelse (Compliance Review Committee) som anbefaler at russerne blir tatt inn i varmen igjen. Det kan bli besluttet på neste styremøte 20. september.

Det forstår leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, og hans kolleger lite av.

– Vi kan ikke forstå eller akseptere at de to gjenværende kravene, russisk aksept av funnene i McLaren-rapporten og tilgang til Moskva-laboratoriet, fortsatt er uoppfylt, men at WADAs ledende compliance-organ likevel anbefaler gjeninnsettelse av et land som gjennomførte det verste dopingsystemet noen gang sett i internasjonal idrett, heter det blant annet i uttalelsen.

– Uakseptabelt

Antidopinglederne mener en eventuell gjeninnsettelse av Russland vil endre oppfatningen av hva som ligger i å etterleve dagens regelverk, og de sier videre at det vil være svært skadelig for omdømmet til internasjonal idrett.

– Dette er uakseptabelt og vil ikke bidra til å gjenopprette tilliten til internasjonal idrett i en tid hvor utøvere og fans trenger det som mest, står det videre i uttalelsen.

Antidopingtoppene ber om at WADA utsetter torsdagens avgjørelse om potensiell gjeninnsettelse av RUSADA «inntil Russland kan bevise at de har oppfylt kravene i WADAs veikart».

Videre påpekes det at Russland-avgjørelsen bør utsettes i påvente av at all informasjon fra antidopinglaboratoriet i Moskva har kommet fram.

Oppfyller krav

WADA-styret, der Linda Hofstad Helleland sitter som visepresident, skal diskutere Russland-saken i sitt møte torsdag denne uken. Deretter er det varslet en offentliggjøring av en beslutning.

CRC har konkludert med at Russland idrettsdepartement i et brev i tilstrekkelig grad anerkjenner problemene russerne har slitt med (systematisk doping), noe som var ett av to uoppfylte krav til gjeninnsettelse.

Det siste kravet oppfylles etter kommisjonens syn i tilstrekkelig grad gjennom et løfte om å gi WADA tilgang til data og prøver i Moskva-laboratoriet gjennom en uavhengig ekspert.