18 personer med tilknytning til Lillestrøm og Vålerenga arrestert etter slagsmål

Flere var påvirket av narkotika, ifølge politiet.

(Dagbladet): Politiet i Romerike stoppet i dag et slagsmål mellom flere personer i alderen 16-30 år knyttet til miljøer rundt fotballklubbene Lillestrøm og Vålerenga.

- Vi fikk noen signaler om at det var noe forestående. Informasjon som kunne tyde på at det var avtalt møte mellom personer med knytninger mot fotballklubbene Lillestrøm og Vålerenga. De hevder det selv, selv om det kan tyde på at fotballinteressen er fraværende i disse tilfellene, sier operasjonsleder i Romerike politidistrikt Øyvind Strømsborg til Dagbladet.

Det har ikke blitt spilt noen kamp mellom Lillestrøm og Vålerenga i dag.

Det var også svenske ungdommer knyttet til et urolig fotballmilijø i Sverige som hadde møtt opp for å slåss.

18 arrestert - Vi fanget oppgjøret på grensa mellom Oslo og Romerike. Der var det flere deltakere. Vi tok hånd om 18 stykker, noen kom seg unna. Disse 18 sitter i arresten i Lilllestrøm, sier Strømsborg.

- Hvordan fikk dere vite om dette oppgjøret?

- Jeg ønsker ikke å gå i detaljer rundt det. Vi fanget noen signaler. Vi var på stedet med flere ressurser omtrent da det skjedde. Det gjør at det ikke endte i personskade, siden vi var så tett opp i situasjonen.

Distriktet satser hardt mot dette miljøet for å unngå at de opptrer på fotballtilsteninger og miljøer rundt Romerike.

Narkotika-påvirket Romerike politidistrikt samarbeidet med operative mannskaper fra Oslo politidistrikt. Siden hendelsen hadde utgangspunkt i Romerike, ble de innbrakte kjørt til arresten i Lillestrøm.

- Hva skjer videre nå?

- Vi håper på bøteleggelse. Og så håper vi på en forebyggende effekt opp mot gjentakelse mot denne type handlinger. De vil på sikt bli dimmitert. Flere er påvirket av narkotika. Og det blir nå gjort undersøkelser opp mot narkotikabruk, sier Strømsberg.

Flere av de som er innbrakt er knyttet opp mot tilsvarene episoder tidligere.