20 000 lag i norsk fotball

Norges Fotballforbund har brutt en grense for antall påmeldte fotballag. 1. juni i år var det 20 128 lag i norsk fotball.

I 1995 var det 17 108 lag, og det betyr en økning på 15 prosent i løpet av perioden. Fotballpresident Per Ravn Omdal er svært tilfreds med utviklingen.

- Det er hyggelig å se at iverksatte tiltak har gitt resultater, blant annet «bedre fotball også i bredden» hvor ungdoms- og jentefotball sto på dagsorden. I tillegg ser vi at vedtaket om å bruke 1 million kroner på nye lag har vært med på å bidra til økningen, sier Omdal.

(NTB)