250 000 for halvliter'n

Hver liter lekkasje som blir tettet i Romeriksporten koster en halv million kroner, melder samferdselminister Odd Einar Dørum.

Kostnadene kommer fram av et brev samferdselsministeren i dag sendte til Stortingets presidentskap.

Dørum har tidligere bedt Stortinget om en bevilgning på 550 millioner kroner utover forslaget i statsbudsjettet for å få NSB Gardermobanens smertensbarn tørrlagt.

I brevet redegjør samferdselsministeren for søknaden til Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) om å lempe på kravene til tetthetsgraden for tunnelen under Lutvann og Puttjern. Dørum opplyser i brevet at det i starten kostet 100 000 kroner for hver liter redusert lekkasje - en pris som nå har steget til 500 000 kroner.

Søknaden til NVE er nå sendt ut på høring. Fristen er satt til 7. desember, og Dørum lover i brevet til Stortinget at saken vil bli avgjort av Kongen i statsråd før jul.

I mellomtiden fortsetter tettearbeidene basert på en literpris som ingen årgangsvin noensinne har vært i nærheten av.

(NTB)