250-meter i Rødkleiva - midt på sommeren

Selv om Vikersund er blitt nasjonalanlegg for skiflyging, lever planene om 250-metersbakken i Rødkleiva videre. - Målet er at bakken skal være klar sommeren 2003, sier Bertil Pålsrud i Rødkleiva AS til Dagbladet.

For tida jobbes det med utredninger og reguleringsplan.

- Så fort vi har rammebetingelsene, starter vi arbeidet med finansieringen. Bakken skal plastlegges, og brukes hele året. Anlegget er kostnadsberegnet til nærmere 200 millioner kroner, og skal finansieres privat. Det tror vi skal la seg gjøre, sier Pålsrud.

Det første rennet i Holmenkollen skiflygingsbakke håper han skal bli et sommerarrangement i 2003.

- Da vil publikum oppleve svev på nærmere 250 meter. Anlegget vil kunne ta imot 100000 tilskuere, og ha alle fasiliteter både for hopperne, publikum og TV/media, sier Pålsrud.

Han mener Norge bør lede an utviklingen i internasjonal skisport, og ser for seg Holmenkollen skiflygingsbakke som verdens største og mest moderne mammutbakke.

- Interessen for skiflyging øker for hvert år. Den blir ikke mindre når vi får 250-metershopp på sommerstid, sier Bertil Pålsrud.