HAR TATT AFFÆRE: Handlingsplanen mot kampfiksing ble presentert for halvannet år siden. Den ferske undersøkelsen er ment å gi informasjon som gir handlingsplanen mer ballast. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix
HAR TATT AFFÆRE: Handlingsplanen mot kampfiksing ble presentert for halvannet år siden. Den ferske undersøkelsen er ment å gi informasjon som gir handlingsplanen mer ballast. Foto: Heiko Junge / NTB ScanpixVis mer

28 nordmenn: Ja, vi er blitt spurt om å fikse kamper

Stor undersøkelse i norsk idrett.

• Er du blitt spurt om å manipulere en kamp eller konkurranse? Kjenner du til tilfeller av kampfiksing? Ta kontakt med oss. Vi hører gjerne din historie.

(Dagbladet:) 28 personer i norsk idrett sier at de er blitt spurt om å manipulere utfallet av en kamp eller konkurranse. Samtidig er kunnskapen om regelverket dårlig.

Det går fram av en stor undersøkelse utført på oppdrag fra Norges Idrettsforbund. Dagbladet har fått tilgang til kartleggingen, hvor 2108 norske utøvere, trenere, ledere og dommere har besvart en rekke spørsmål om kampfiksing. Ett av dem lød:

• Har du selv noen gang blitt kontaktet av utenforstående som ønsket å påvirke resultatet/hendelser i kamper eller konkurranser du har deltatt i?

28 av de spurte, svarte ja.

28 av 2108 utgjør 1,3 prosent. For å snu på det: Rundt 98 prosent av den norske idrettsfamilien sier altså at de ikke er blitt utsatt for slike manipulasjonshenvendelser. Likevel:

- Det er på mange måter alvorlig. Vi vet at det foregår - vi har jo til og med en sak under politietterforskning her hjemme, sier assisterende organisasjonssjef i Norges Idrettsforbund (NIF), Geir Johannessen, til Dagbladet.

Følger handlingsplan Han har hatt grep om kampfiksingsbekjempelsen på vegne av NIF. Undersøkelsen, som ble utført av Ipsos MMI i fjor høst, er ment å legge et bedre grunnlag i arbeidet med å etterleve den politisk vedtatte handlingsplanen mot kampfiksing for perioden 2013-2015. Også Norges Fotballforbund, Norsk Tipping, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kulturdepartementet samarbeider om handlingsplanen generelt. Det er NIF som har tatt initiativ til denne undersøkelsen, i samarbeid med NFF og NISO.

- Når én prosent er blitt kontaktet, så er spørsmålet: Er det mye eller lite? Det er mye hvis de har gjort det de har blitt spurt om. Og problemet kan være større hvis dommere er blitt kontaktet enn hvis spillere er blitt kontaktet. Bare det at det er mistanke om fiksing er i seg selv et problem, fastslår Andreas Selliaas, som har vært koordinator og rådgiver for spørreundersøkelsen.

- Hvis tallene i undersøkelsen er representativ for hele norsk idrett, så kan det være et stort problem. Det kan vi ikke fastslå ut fra denne ene undersøkelsen, sier Selliaas.

Anonyme svar 15 av de 28, altså 54 prosent, forteller at det er sluttresultatet i kampen/konkurransen de er blitt bedt om å påvirke. 32 prosent sier henvendelsene dreide seg om manipulering av enkelthendelser, som gule kort, straffespark eller servefeil. Det kommer ikke fram hvor mange som faktisk har bedrevet kampfiksing.

- Vil dere gjøre noe for å forfølge disse opplysningene?

- Nei, undersøkelsen er gjort anonymt, svarer Johannessen i NIF.

I en fotnote fra Ipsos MMI presiseres det at det hefter usikkerhet ved resultatene. Det påpekes også at det er idrettene cricket, boksing og kampsport fikserne oftest har rettet sine henvendelser mot. Men NIF har foreløpig ingen planer om å bruke undersøkelsen til å rette spesifikke tiltak mot disse idrettene.

- Dette er forholdstall, så NIF vil i første omgang utarbeide mer generelle tiltak som kan nyttiggjøres av samtlige idretter, sier Johannessen.

Dårlig kunnskap Et annet spørsmål i kartleggingen, lød:

• Hvor godt kjenner du til idrettens regelverk mot kampfiksing?

Bare 26 prosent av de spurte gikk for «ganske godt» eller «meget godt». 74 prosent krysset på «mindre godt» (31), «dårlig» (36) eller «vet ikke» (7).

- Dette funnet er interessant for oss. Vi har allerede innført regler, som forbud mot å spille på konkurranser en selv er en del av, men vi har en jobb å gjøre for å spre kunnskapen bedre, sier Johannessen.

- Det er ikke sikkert det er mye kampfiksing i Norge. Men mye tyder på at utenlandske miljøer retter seg hitover, nettopp fordi norsk idrett oppfattes som ren, mens andre ligaer har kollapset som følge av kampfiksing. Derfor er det alarmerende at kunnskapen ser ut til å være så pass dårlig, påpeker Selliaas.

- Hvis trykket utenfra vedvarer, vil Norge være sårbare, så lenge utøverne ikke kjenner regelverket godt nok, påpeker han.

Mørketall? I en undersøkelse vil det alltid være usikkerhet. 12 477 mennesker ble spurt om å delta i undersøkelse. Bare 17 prosent responderte.

- Man kan alltid spekulere på om de som har vært innblandet, unngår å svare. Men det blir ren gjetning. Vi har forholdt oss til undersøkelsen, og det som har kommet fram der. Nå bruker vi funnene i arbeidet videre, og vi vil ha en ny kartlegging for å studere utviklingen, sier Geir Johannessen.

• Er du blitt spurt om å manipulere en kamp eller konkurranse? Kjenner du til tilfeller av kampfiksing? Ta kontakt med oss. Vi hører gjerne din historie.