Å bli en leser

  • Skolen lærer barn å lese, men den lærer dem ikke å bli lesere. En ny rapport viser at barn i aldersgruppa 9- 15 år leser stadig mindre - så lite at dersom tendensen fortsetter, vil de teoretisk sett ha sluttet å lese i 2014. Særlig gutter velger vekk boka, til fordel for dataspill og TV-serier.
  • Kunnskapssamfunnet krever gode leseevner. Funksjonell analfabetisme - en manglende evne til å tilegne seg det man har lest - skaper nye tapere. Men en forutsetning for leseglede er at vi slutter å markedsføre bøker overfor de unge som om det var tran. Vi må tåle at de heller begynner på en tegneserie eller en manual i rollespill, enn Ibsens samlede verker.
  • Men å ruste ned bibliotekene slik de foreslåtte lovendringene i praksis innebærer, betyr å lukke porten inn til bøkenes verden for mange. Det er viktig å komme til et sted der man ikke vet helt hva man leter etter, før man får hjelp til å finne det.