BØR GRANSKES: - Politiet bør undersøke om tolkens kontakt med miljøet som har smuglet jentene har påvirket etterforskningen, sier advokat Silje E. Stenvaag. Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet
BØR GRANSKES: - Politiet bør undersøke om tolkens kontakt med miljøet som har smuglet jentene har påvirket etterforskningen, sier advokat Silje E. Stenvaag. Foto: Bjørn Langsem/DagbladetVis mer

Advokat til skøytesmuglet jente: - Politiet bør granske polititolkens rolle

Bistandsadvokat vil at politiet skal gjenoppta etterforskningen av skøytesmuglingen av to mongolske jenter. 

(Dagbladet): - Politiet bør gjenoppta etterforskningen av denne saken. Om ikke annet for å undersøke nærmere hvordan jenta har det i dag, og om man har sendt henne tilbake til en tvangssituasjon, forteller bistandsadvokat Silje E. Stenvaag.

For en uke siden avslørte Dagbladet hvordan to unge jenter ble smuglet fra Mongolia til Norge. De to kom med visum der det framsto som om de var toppidrettsutøvere.

Stenvaag var bistandsadvokat for den ene av de to jentene.

Barnevernet i Norge leverte anmeldelser for menneskehandel på vegne av de to jentene. Hos Oslo-politiet ble sakene etterforsket hver for seg - og henlagt.

Sist onsdag kunne Dagbladet avdekke at polititolken i menneskehandel-saken hadde kontakt med miljøet som sto bak smuglingen av jentene.

SMUGLET SOM TOPPIDRETTSUTØVER: Linda ble som 14-åring smuglet til Norge som skøyteløper. Foto: Privat
SMUGLET SOM TOPPIDRETTSUTØVER: Linda ble som 14-åring smuglet til Norge som skøyteløper. Foto: Privat Vis mer

Det går fram av dokumentasjon Dagbladet sitter på, og bekreftes av asyltolken selv.

- Bør granskes

- Tolken oppga selvsagt ikke at hun hadde tilknytninger til verken bakmenn, anmeldte eller familien til fornærmede. Åpenbart skulle tolken ha gitt oss disse opplysningene på eget initiativ, sier Stenvaag. Hun mener tolkens rolle bør granskes.

- Politiet bør undersøke om tolkens kontakt med miljøet som har smuglet jentene har påvirket etterforskningen, sier Stenvaag.

Menneskehandel-sak

Begge jentene forklarte norske myndigheter at de ble utnyttet, utsatt for vold og tvunget til tvangsarbeid.

Jentene, som Dagbladet har kalt Cathrine og Linda, ble smuglet til Norge i 2012. Da var jentene henholdsvis 15 og 14 år. Cathrine forklarte til UNE, UDI og barnevernet at det var de samme personene som utnyttet begge jentene i Norge.

For en uke siden avslørt Dagbladet at smuglingen ble tilrettelagt av en av Mongolias fremste idrettspersonligheter, skøytelandslagstrener Dagvadorj Chimeddorj, og Munkhtsetseg Mongolbuu - mongolsk juniormester på skøyter og politikvinne, som i 2010 ble dømt for bruk av falsk ID og ulovlig opphold i Norge.

Både Chimeddorj og Mongolbuu innrømmer overfor Dagbladet at de skaffet falske visum og tilrettela smuglingen.

Vurderer sakene på nytt

Oslo-politiet sa til Dagbladet onsdag at de nå vurderer å gjenoppta sakene.

Politiet er tydelig på at tolkens opptreden, slik Dagbladet beskriver den, er uakseptabel.

- Dersom en tolk hadde opptrått slik du beskriver, ville det vært et forhold som hadde medført at tolken ikke ville blitt brukt, sa seksjonssjef i Utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt, Audun Kristiansen, til Dagbladet.

I UNEs vedtak går det fram at barnevernstjenesten i bydel St. Hanshaugen, 4. september 2012, politianmeldte Munkhtsetseg Mongolbuu og en mann kalt «Dagva» for menneskesmugling og menneskehandel. I denne saken ble Cathrine ført opp som fornærmede i saken.

To år senere anmeldte barnevernstjenesten i bydel St. Hanshaugen på nytt det samme mongolske miljøet for menneskehandel. Denne gangen var det Linda som var fornærmet i saken.

POSERER: Polititolken Sonja Damdin Sunde står her i midten av bildet. To plasser til høyre for henne står en mannlig slektning av Munkhtsetseg Mongolbuu - kvinnen som i Dagblad-intervju har innrømmet å skaffe visum som ble brukt i menneskesmugling. Foto: Privat
POSERER: Polititolken Sonja Damdin Sunde står her i midten av bildet. To plasser til høyre for henne står en mannlig slektning av Munkhtsetseg Mongolbuu - kvinnen som i Dagblad-intervju har innrømmet å skaffe visum som ble brukt i menneskesmugling. Foto: Privat Vis mer

- Lite etterforskning

Linda er datteren til Munkhtsetseg Mongolbuu. Hun fikk først status som antatt offer for menneskehandel, og forklarte seg i detalj om overgrep hun skal ha blitt utsatt for. Oslo-politiet henla saken som intet straffbart forhold.

Stenvaag var Lindas bistandsadvokat.

- Det ble først noe frem og tilbake siden orgkrim-avdelingen ved Oslo-politiet ikke ville håndtere saken. Det ble gjennomført ett avhør, med ett oppfølgingsavhør. Ut over det har jeg ikke sett at politiet har gjort noen etterforskning i saken, sier Stenvaag til Dagbladet. Hun forteller at saken ble henlagt uten at hun ble informert om det.

Stenvaag reagere på at saken til Linda og Cathrine ikke ble satt i sammenheng - på tross av at de ble smuglet til Norge sammen.

- Det lå ingen andre dokumenter eller henvisninger til en annen straffesak på det tidspunktet. Jeg ble ikke informert om at det forelå en anmeldelse fra en annen på tilsvarende forhold, sier Stenvaag til Dagbladet.

NYTT LIV: Nå har Cathrine (19) norsk pass, jobb og nye venner i Norge. Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet
NYTT LIV: Nå har Cathrine (19) norsk pass, jobb og nye venner i Norge. Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet Vis mer

- Rettssikkerhetsproblem

Advokaten sier at både habilitet og kvalitet på tolk er et veldig stort rettssikkerhetsproblem.

- Særlig i akkurat disse sakene. Vi har erfaring også fra andre menneskehandelsaker at feil tolk kan ha ødelagt fullstendig for kvinnenes mulighet til å få hjelp. Får en kvinne i et avhør en tolk man vet har forbindelser til den eller de som truer, er sannsynligheten stor for at man ikke forteller eller at man gir gale eller diffuse opplysninger, sier Stenvaag.

Hun etterlyser bedre rutiner for å sjekke bakgrunnen til tolkene, samt tydeliggjøre et mulig straffeansvar dersom tolken ikke oppgir at han eller hun er inhabil.

- Vi er jo prisgitt at tolken er redelig og lojal, og da bør det få konsekvenser dersom det ikke er tilfelle. Det er forferdelig trist dersom bruken av feil tolk har medført at jenta ikke fikk den hjelpen hun skulle ha hatt, sier Stenvaag.

Tolken, Sonja Damdin Sunde, sier hun ikke har gjort noe galt. Sunde ser heller ingen grunn til at hun skulle informert politiet om sitt kjennskap til miljøet som sto bak smuglingen.

- Politiet har ikke spurt meg - hvorfor skulle jeg si det?, sa hun til Dagbladet.