RETTEN ER HEVET: Dommen i kampfiksingssaken faller 29. april i Oslo tingrett. Det opplyste dommer Anniken Nygaard Ottesen før hun hevet retten etter siste dag torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
RETTEN ER HEVET: Dommen i kampfiksingssaken faller 29. april i Oslo tingrett. Det opplyste dommer Anniken Nygaard Ottesen før hun hevet retten etter siste dag torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer

Advokatene ber om full frifinnelse for alle tiltalte

Mener det mangler beviser.

Dommen i kampfiksingssaken faller 29. april i Oslo tingrett. Det opplyste dommer Anniken Nygaard Ottesen før hun hevet retten etter siste dag torsdag.

Da var det advokatene til de to Asker-spillerne Alban Shipshani og Fredrik Notice som holdt sine prosedyrer.

De gikk løs på aktoratets bevisførsel, som de mente ikke holdt mål. Ikke overraskende ba de om full frifinnelse for sine klienter.

Det gjorde også advokatene til de to gamblerne som er tiltalt i saken. Det gjelder en 34 år gammel norsk statsborger og en svenske fra Växjö.

Og for deres vedkommende understreket de to advokatene at det ikke var ført bevis for at kamper var fikset og at store beløp var utbetalt til de tiltalte spillerne.

Svenskens advokat Saeme var også inne på straffeutmålingen i sin prosedyre.

Han påsto som nevnt full frifinnelse for sin klient, svensken, men dersom retten skulle komme til et annet resultat, ba han retten se på sin klient på mildest mulig måte.

For høyt Han refererte fra flere korrupsjonssaker og kom til den konklusjonen at aktor i saken hadde lagt seg på et altfor høyt nivå i sin påstand. Han sa at to års fengsel for spillerne og inndragning av 15.000 kroner for hver av dem, ikke sto i samsvar med det de var tiltalte for.

Det samme mente han var tilfelle for sin svenske klient, som har fått en påstand på fem års fengsel for sin del.

Saeme mente at svenskens spillemønster på de aktuelle kampene 24. juni, Asker - Frigg og Follo - Østsiden ikke var noe uvanlig for storspilleren. Han mente heller ikke at det var spesielt å satse 80.000 kroner på én kamp.

Saeme sa at svensken, som han karakteriserte som spillegal, og som har problemer med spill, tidligere har satset 850.000 kroner i ett enkelt spill. Han mente dette kunne tas som et bevis for at det ikke var snakk om kampfiksing.

Tips og ikke fiks Flere av advokatene sa i sine prosedyrer torsdag at det er tips det er snakk om fra de involverte spillerne. De har ikke hatt muligheten til å påvirke kampene, men de hadde muligheten til å gi «stalltips» eller «gulltips».

Flere av advokatene mente i sine prosedyrer at det var slike tips det kunne være snakk om, og det ble også understreket at det ikke var uvanlig å betale noen kroner for gode tips.

Saken har nå pågått et par uker i Oslo tingrett, og den er nå tatt opp til doms.

Dommer Anniken Nygaard Ottesen sier at det blir domsslutning i tingretten 29. april. Av de tiltalte var det bare Follo-spilleren Saif Haydar Jafar som tok ordet da de tiltalte fikk anledning til det etter at prosedyrene var over. Han gjorde noen presiseringer og rettet seg først og fremst mot aktoratet.

(NTB)