ADVOKATER AVGJØR: Proffbokser Cecilia Brækhus får ikke lov til å drive sin idrett i Norge. Nå har Kulturdepartementet nedsatt et utvalg som skal se på muligheten for å oppheve loven som forbyr proffboksingen.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
ADVOKATER AVGJØR: Proffbokser Cecilia Brækhus får ikke lov til å drive sin idrett i Norge. Nå har Kulturdepartementet nedsatt et utvalg som skal se på muligheten for å oppheve loven som forbyr proffboksingen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpixVis mer

Advokater avgjør proffboksingens skjebne

Kulturdepartementet har satt ned utvalg.

Kulturdepartementet har satt ned et utvalg bestående av fire advokater. De skal vurdere proffboksingens skjebne i Norge.

De fire er Kristin Veierød (Advokatfirmaet Hjort DA), Henriette Hillestad (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité), Niels R. Kiær (Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout) og Åsmund Berge (Kulturdepartementet.

Utvalget skal vurdere om det er mulig å samordne lov om forbud mot proffboksing med loven om organisert kampaktivitet som tillater knockout, den såkalte knockoutloven.

Utvidet Det er også klart at utvalget kommer til å få utvidet mandatet sitt til også å vurdere konsekvenser for norsk amatørboksing dersom Det internasjonale bokseforbundet (AIBA) vedtar regelendringer. Det vil da bli aktuelt for utvalget å se på eventuelle endringer i norsk lov- og regelverk på dette området, skriver Kulturdepartementet i en melding.

- Dette utvalget er satt ned for å gi en ren juridisk vurdering av om det er behov for to lover (loven som forbyr proffboksing og den såkalte knockoutloven, red.anm.), eller om knockoutloven er tilstrekkelig for å regulere boksesporten på alle nivåer, sier statssekretær Mina Gerhardsen til NTB.

- Hvis utvalget kommer til at begge de to lovene som regulerer boksing oppheves, så vil det ikke bli noe problem for oss. Jeg håper de tar innover seg at vi, også i Norge, må følge det samme regelverket som resten av Europa bruker, sier Odd Haktor Slåke, presidenten i Norges Bokseforbund til NTB.

Håpet Han mener at de nye reglene AIBA er i ferd med å innføre skiller seg lite fra det regelverket som brukes i kommersiell proffboksing i dag, og derfor er han av den oppfatning at dersom boksing fortsatt skal være tillatt idrett i Norge, så må det gjelde all boksing, også den profesjonell.

- Det viktigste for oss i Norges Bokseforbund er at den boksingen og det regelverket AIBA legger opp til skal bli tillatt i Norge, men håpet er at vi skal få lov til å drive proffboksing også her i landet på lik linje med resten av Europa, sier boksepresidenten til NTB.

Utvalget som nå er nedsatt, skal avgi sin innstilling til departementet 1. mars.

(NTB)