Presidentvalget i idrettsforbundet:

Æresmedlemmer kritiske til IOC-innblanding

Flere æresmedlemmer i Norges idrettsforbund er skeptiske til at IOCs representant kan være innblandet i kampen om presidentskapet i NIF.

VANT: Berit Kjøll vant kampen om å bli ny idrettspresident på omdiskutert vis i slutten av mai. Foto: NTB/scanpix.
VANT: Berit Kjøll vant kampen om å bli ny idrettspresident på omdiskutert vis i slutten av mai. Foto: NTB/scanpix.Vis mer

26. mai ble Berit Kjøll på svært overraskende vis valgt til ny idrettspresident. I ettertid har det også kommet fram at Kjøll hadde engasjert anonyme, innkjøpte PR-eksperter for å hale seieren i land.

Regninga på opp mot 115 000 kroner tok Håndballforbundet.

En annen debatt som har blusset opp i kjølevannet av valget er den demokratiske prosessen.

Delegatene som valgte Kjøll til president, inkluderer også et IOC-medlem. Et medlem som IOC har oppnevnt som sin representant i Norge.

Kristin Kloster Aasen er IOCs representant.

Kloster Aasen var selv med på møtene med Kjølls PR-rådgivere, og jobbet aktivt med å få henne valgt.

Kjøll vant kampen om å bli idrettspresident med to stemmer. Hadde det blitt likt mellom henne og Idrettstingets kandidat, hadde loddtrekning avgjort hvem som hadde blitt ny president.

For å sette dette på spissen, kunne IOCs stemme potensielt avgjort hvem som skulle bli ny idrettspresident i Norge.

- Problematisk

Knut Korsæth, sjef for æresmedlemene i Norges Idrettsforbund, mener dette er problematisk.

- Det er klart at det er to sider av denne saken som er vanskelig. Formelt er det ikke noe galt i det. Men det har med habilitet å gjøre, sier Korsæth til Dagbladet.

- Det mest ryddige hadde vært om man var på rett sted og på rett plass, sånn at det ikke oppstår rolleblanding. Men sånn som det ble nå på tinget, var det ikke bra, fortsetter han.

Korsæth mener man nå bør revurdere hvordan denne strukturen er lagt opp, for å unngå at en potensiell IOC-stemme skal bli avgjørende i framtida.

- Jeg vil tro at vi bør prøve å unngå det. IOC og NIF bør gå i seg selv og tenke på hvordan man skal gjøre dette i framtida.

Korsæth legger ikke skjul på at han ikke er veldig glad for måten Berit Kjøll ble valgt til ny idrettspresident på, og det faktum at dette valget potensielt kan ha resultert i at norsk idrett ikke styres fra Norge.

- Det synes jeg lite om. I den tid jeg var aktiv i idrettsstyret hadde vi ikke den type påvirkning utenfra. Det var ikke noe som kunne kjøpes. Det var opp til hver enkelt krets, sier sjefen for æresmedlemmene.

- Viktig spørsmål

Korsæth får støtte fra tidligere idrettspresident, Børre Rognlien, som mener dette er et spørsmål som både må reises og besvares.

- Prinsipielt er dette et viktig spørsmål som det er fornuftig å få avklart. Når spørsmålet er reist er det jo ganske innlysende at det er klokt med en avklaring. Jeg må innrømme at jeg aldri tidligere har hørt om en lignende problemstilling. Men den eneste som kan gi et sikkert svar på det er Gerhard Heiberg (IOCs tidligere representant i Norge), sier Rognlien til Dagbladet.

Han mener likevel at situasjonen rundt da Kjøll ble valgt, hvor IOC-representanten Kristin Kloster Aasen var sentral, ikke er problematisk, i alle fall ikke med dagens representant.

- Det er naturlig at vi tar diskusjonen, men jeg er veldig trygg på den som sitter der nå, sier han, før han fortsetter:

- Jeg kjenner Kristin så godt, at om hun hadde sett det prinsipielle i ettertid, ville hun som jurist ha sett dette poenget. Jeg er også veldig trygg på at om IOC hadde forsøkt å legge seg inn i valget, ville Kristin Kloster Aasen sett det gule lyset og holdt seg unna.

Scenarioet at IOC ville blandet seg inn i valget av den nye idrettspresidenten, mener han derimot er nærmest utenkelig.

- Jeg kan aldri tenke meg at de har blandet seg inn i et valg i Norge. Der må jeg si at så viktige er vi rett og slett ikke.

- Har tiltro til systemet

Britt Mellegaard, æresmedlem i NIF, sier på sin side at hun også har stor tro på systemet, akkurat som det er i dag.

- Jeg har tiltro til systemet inntil det motsatte er bevist, sier Mellemgaard til Dagbladet.

- Så du synes ikke det er problematisk at IOCs representant er aktiv i presidentkampen?

- Ikke så lenge de gjør jobben sin. Rolleblanding kan oppstå, så får vi håpe at det ikke er tilfellet.

I likhet med Rognlien, har Mellegaard tiltro til Kristin Kloster Aasen som IOCs representant. Hun kommer også med poenger som understreker hvorfor.

- Jeg kjenner henne ikke personlig, men hun har fått veldig gode skussmål fra de aller fleste. Det vi også må huske her er at det er norsk idrett selv som har foreslått henne til IOC. Det er en forandring fra tidligere, hvor de sittende representantene foreslo sine egne etterfølgere, sier Mellegaard.

Hun er klar på at du har tiltro til dagens prosess, men mener samtidig at man hele tiden må passe på at utviklinga går i riktig retning.

- Sånn som det er nå er det greit, så får vi bare følge med på utviklinga. Det har skjedd voldsomt mye siden jeg satt i styret, sier hun, samtidig som hun understreker at hun har tro på at Berit Kjøll blir en god idrettspresident.