Aham Okeke anmeldes til Idrettens domstutvalg

Arbeidsutvalget i Norges Idrettsforbund har besluttet å anmelde sprinteren Aham Okeke til Idrettens domsutvalg for et tredje brudd på dopingreglene. Idrettsforbundet innstiller på at Okeke denne gangen blir dømt til livsvarig utestengelse fra all idrett.

Lovbruddet gjelder ikke direkte bruk av doping, som Okeke er dømt for ved to tidligere tilfeller, men at han selv skal ha arrangert en forsendelse av en pakke ulovlige veksthormoner. Pakken skulle føres ut av Norge til hans treningsleir i Portugal.

Dette bryter mot dopingbestemmelsenes paragraf 12.1, 3. ledd: «Det er forbudt å innføre, erverve, overdra eller være i besittelse av middel..., når dette kan (antas å ha vært eller skulle) brukes i dopingsammenheng».

Et slik forhold er også brudd på straffeloven, og politiet behandler dette forholdet som en straffesak.

Rune Andersen, sjef for etikk-, medisin- og antidopingavdelingen i Norges Idrettsforbund, ser meget alvorlig på denne saken.

- De faktiske forholdene og Aham Okekes innblanding er ugjendrivelig stadfestet gjennom mange uavhengige vitnemål. At Okeke også har forsøkt å utnytte idrettskamerater er meget illojalt. I tillegg er dette den tredje saken mot Okeke. Både norske og ikke minst internasjonale regler foreskriver at han nå ikke får flere sjanser, sier Andersen.