- Aktor vil legge ned påstand om mindre enn seks måneders fengsel til Northug

Derfor kan han stille uten forsvarer i retten.

SKAL MØTE I RETTEN: Petter Northug. Foto: Endre Vellene
SKAL MØTE I RETTEN: Petter Northug. Foto: Endre VelleneVis mer

(Dagbladet): Petter Northug møter i morgen i Sør-Trøndelag tingrett for promillekjøring.

Northugs advokat Rasmus Brodtkorb sa tidligere i dag til Nettavisen at han ikke skal være med klienten i retten.

Det er et tydelig signal om hva slags straff skistjernen kan vente seg.

Henning Klauseie, til vanlig politiadvokat i Hedmark, stilte tidligere i kveld følgende spørsmål på Twitter: «Dagens jussnøtt: Northug stiller uten forsvarer - hva kan utledes av det?».

Mindre enn seks måneder Anders Wyller, advokat i Advokatfirmaet Harris DA i Bergen og inntil nylig dommerfullmektig, svarte: «Straffen blir ikke mer enn seks måneder ubetinget, jf. straffeprosessloven § 99 første ledd.»

I bestemmelsen heter det: «Når en sak er sendt retten til pådømmelse etter § 248 og det er spørsmål om å idømme ubetinget frihetsstraff i mer enn 6 måneder, skal siktede ha forsvarer».

Med andre ord: Hvis du skal idømmes mindre enn seks måneders fengselsstraff har du ikke krav på forsvarer i retten.

Siden det er en tilståelsessak vet Northug hva slags straff påtalemyndigheten vil foreslå, og den er etter alle juridiske solemerker altså under seks måneders fengsel.

Wyller utdyper overfor Dagbladet:

- I tilståelsessaker kommer påtalemyndigheten med et forslag til straff i forkant av rettsforhandlingene. Han vil også bli informert om størrelsen på boten og på tapstiden for førerkoret i forkant. Siktede eller tiltalte får mulighet til å kommentere forslaget i retten, sier Wyller.

Retten er ikke bundet av forslaget og kan gi en mildere eller strengere reaksjon.

Må tilstå og samtykke Tilståelsessakene skiller seg på flere vis fra andre straffesaker som vanligvis får oppmerksomhet i pressen.

Rune Lium, tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett, la i dag ut en forklaring tilpasset alle de som aldri har vært borti sakstypen på Dommerbloggen. Vi siterer (etter tillatelse fra Lium):

«Hva innebærer egentlig en tilståelsesdom? Den korte beskrivelsen er at siktede møter i retten for en dommer, siktede avgir forklaring, tilstår og samtykker i tilståelsesdom, dom avsies og sendes til kriminalomsorgen for videre oppfølging.

Saken starter alltid med at påtalemyndigheten sender over saken til domstolen med krav om rettslig avhør og om mulig tilståelsesdom. I oversendelsen følger siktelsen og et påtegningsark. Påtegningsarket inneholder påtalemyndighetens syn på saken, blant annet forslag på straff.
 
Her tillater jeg meg et lite sidespor. I straffesakene som går for meddomsrett er det tradisjon for at aktor ikke går ut med sin straffepåstand før prosedyren. Tiltalen har vært kjent for aktor i lang tid, men likevel kan ikke aktor si noe om hva hun tenker om straffenivået før rettssaken omtrent er over. Om ikke annet, så medfører denne tradisjonen at tiltalte gis mindre mulighet til å imøtegå aktors påstand.
 
I tilståelsessaker er det altså annerledes. Straffeforslaget følger av påtegningsarket. Siktede får oversendt straffeforslaget sammen med rettens innkalling til rettsmøtet. Det er kun hvis straffeforslaget er på fengsel i mer enn 6 måneder at siktede har krav på offentlig oppnevnt forsvarer. Mitt inntrykk er at det er de færreste som oppsøker advokat for å få sjekket om straffeforslaget fremstår som rimelig og balansert i forhold til siktelsen. En erfaren forsvarer vil ikke bruke lang tid på å gi gode råd i en tilståelsessak».

Lium skriver videre at det er en forutsetning for å få tilståelsesdom at forklarer seg og avgir en uforbeholden tilståelse. Northug kan vente seg dommen raskt:

«Det vanlige er å avsi dommen i samme rettsmøtet som siktede tilstår. Siktede kan enten ta betenkningstid, vedta dommen eller anke dommen. Det er sjelden at dommeren avsier strengere dom enn straffeforslaget. Få anker tilståelsesdommene, de fleste godtar på stedet.

Tilståelsesdom er en enkel og god prosess som ivaretar alle. Det er noe som bør brukes mer», skriver Lium.