«Alle» gir bort gaver

Det er helt vanlig i langrennsmiljøet å gi «gaver», det være seg ski, smurning eller skidresser, forteller Fischers rennsjef Gerhard Taller til Adresseavisen.

Taller mener dette kan være forklaringen på at det angivelig manglet litt hist og pist da Magnar Dalen skulle levere tilbake utstyr til det norske smøreteamet han sluttet i for å bli svensk landslagstrener.

- Jeg bruker selv ski som bestikkelser. For meg er det en fordel å ha de forskjellige nasjoners trenere på min side. Og da stikker jeg selvfølgelig til dem et par ski når de har behov for det, sier Taller til avisen. Og forholdene er like i Norden og Mellom-Europa.

- Jeg vet man kan oppnå fordeler i Holmenkollen i bytte med litt utstyr. Jeg kan for eksempel bytte en smørekabin mot ski, forteller han.
Magnar Dalen bekrefter langt på vei Tallers uttalelser.

- Noen ganger er det hensiktsmessig å bruke utstyr som byttemidler, sier han.

- Jeg har ikke stjålet eller solgt utstyr for egen vinning. Alt er brukt til Norges Skiforbunds beste. Mine overordnede i skiforbundet har vært informert, og jeg har forklart nøye hvordan tingene henger sammen. Ved sesongslutt ble boet gjort opp i full forståelse med Erik Røste og Arvid Sullan, sier Dalen til Adresseavisen.